Home / Actueel / Nieuws

Bericht van de nieuwe voorzitter - terugblik ALV & Kennisevent

Geplaatst op 16-12-2022  -  Categorie: Verbinden  -  Auteur: Karen Siemers

Sfeerimpressie NGFG events 30 november 2022

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: aangenaam! Mijn naam is Karen Siemers. Ik vorm sinds de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 30 november jl., samen met Dick Barbier, Peter Kager, Joris Blaauw en Juliëtte Koemans, het bestuur van het NGFG. Omdat ik tijdens onze eerste echte bestuursvergadering op 2 december door het bestuur tot voorzitter ben benoemd, heb ik de eer om kort verslag te doen van de events die op 30 november plaatsvonden én om via deze weg vast vooruit te kijken naar de toekomst.

Doorgifte bestuursstokje tijdens ALV

Een van de belangrijkste redenen voor het inlassen van deze ALV was de voordracht van en ALV-stemming op vier nieuwe bestuursleden.

Daarnaast is tijdens de bijeenkomst aangekondigd dat Jan de Zeeuw en Aramis Jean Pierre hebben besloten af te treden als bestuursleden.

Elk afscheidsbloemetje verbleekt bij wat beiden de afgelopen decennia (!) vrijwillig (!!) voor de vereniging hebben betekend. Zowel Jan als Aramis hebben nu hun rit erop zitten. Beiden werkten ook de afgelopen tijd nog mee aan de fundamenten voor een nieuwe toekomst voor het NGFG. Niet alleen in de vorm van het vertalen van feedback van leden naar concrete projecten en de aanzet voor het formuleren van een nieuwe NGFG strategie, maar zeker ook door de selectie van nieuwe kandidaatbestuursleden.

Nu wij, Peter, Dick, Joris en ik door de ALV gekozen zijn als nieuwe bestuursleden, nemen wij het stokje van Jan en Aramis enthousiast over. Juliëtte blijft aan zodat we met een team van vijf sterk aan de slag kunnen.

Foto van het NGFG Bestuur november 2022

Impuls voor strategie en fundament vereniging

Tijdens de ALV werd niet alleen gestemd op nieuwe bestuursleden, er zijn ook concrete voorstellen behandeld. Die maken het mogelijk om als bestuur nog beter te sturen op wat de vereniging moet bereiken de komende jaren. De vormgeving van een meerjarenstrategie, maar ook het fundament van de vereniging, de statuten en het huishoudelijke regelement, hebben middels deze voorstellen een impuls gekregen waar wij als bestuur goed mee aan de slag kunnen. Wil jij alles wat tijdens deze ALV besproken is, nog even nalezen? Lees dan de concept notulen van deze ALV hier door. 

Alle stemmen tellen - ook die van jou!

De aanwezigen konden tijdens deze ALV dus naar hartenlust met de stemkaarten aan de gang en zo hun stem laten horen. Via deze weg wil ik jullie allemaal nogmaals uitnodigen om ook jullie stem te laten horen. Niet alleen tijdens een ALV als deze, maar ook wanneer je één van ons in het wild tegenkomt, als je een oproep ziet voor een werkgroep of wanneer je gewoon een bijdrage wil leveren. Gebruik hiervoor ook de nieuwe categorie Alle stemmen tellen – ook die van jou! Die speciaal hiervoor is aangemaakt op het forum. Wij gaan als bestuur met een flinke dosis nieuwe energie aan de slag, maar het NGFG kan als vereniging alleen met de inzet en feedback van haar leden floreren.

Terugblik op aansluitend kennisevent

In de categorie kennisdeling vond na de ALV het kennisevent De positie van de FG in de organisatie plaats. Als genootschap hebben we minimaal één ding met elkaar gemeen: we zijn FG. Maar niet iedereen belandt als FG in een rechtszaak over een eventueel ontslag met zijn werkgever! Artan Jacquet wel, fascinerend om zijn verhaal te kunnen horen. Bekijk de presentatie van Artan hier. Met de AP communiceren kan als FG ook een uitdaging zijn. Ricardo Catalan heeft tijdens zijn presentatie een tipje van de sluier opgelicht over hoe de AP de komende tijd probeert die uitdaging een stukje kleiner te maken. En die ene toezichthoudende pet dragen in de praktijk, dat is nog niet altijd gemakkelijk. Michel Vader is geen FG, maar kon vanuit zijn ervaring vanuit toezichthouders in de zorg wel inspireren. Bekijk zijn presentatie hier. De post-its met mogelijke oplossingen die tijdens de paneldiscussie tot stand zijn gekomen, vind je hier

Netwerkborrel

Tijdens de borrel ging de kennisdeling nog even door. Ik verheug me altijd op het zien van bekende gezichten en heb daarnaast ook weer nieuwe FG-collega’s leren kennen. Mijn oren vingen veel positieve geluiden op, maar ook dat de plenaire verhalen minder herkenbaar waren voor kleinere organisaties en dat voor splinternieuwe FG’s de website nog niet leverde wat werd verwacht. De evaluatieformulieren, die veel van de deelnemers invulden aan het eind van deze dag, resulteert in nieuwe en bekende inzichten. De samenvatting van de evaluatieformulieren kun je hier bekijken

Bierglas en bitterbal: een mooi afsluiting van een geslaagd event

De kop is eraf en wij gaan aan het werk

De lijst van eerder gedefinieerde projecten is inmiddels verdeeld in vier portefeuilles, die ieder vallen onder de verantwoordelijkheid van één of twee bestuursleden. Die verdeling ziet er als volgt uit:

  • Verenigingsmanagement – Karen (voorzitter)
  • Financiën – Joris (penningmeester)
  • Kennis en kwaliteit – Peter (secretaris en vice-voorzitter) & Juliëtte
  • Relatiemanagement – Dick

We zijn intussen druk bezig met het jaarprogramma voor 2023. Wil jij hier concreet in bijdragen? Neem dan contact op via taairaterces.[antispam].@ngfg.nl.

Ik kijk uit naar het werk dat ik kan doen vanuit een eervolle en uitdagende positie en in samenwerking met de (bestuurs)leden van het NGFG. Daarnaast ben ik dankbaar voor het vertrouwen dat de ALV in de nieuwe bestuursleden heeft getoond. Op volle kracht vooruit!

Mede namens, Joris, Peter, Dick en Juliëtte,
hartelijke groet,


Karen