MISSIE & BESTUUR

Over het NGFG

Het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG) is de onafhankelijke beroepsorganisatie van FG’s. Sinds 2003 verbindt en ondersteunt het NGFG professionals bij het uitoefenen van de FG-functie. Lees hier meer over het wettelijk kader van de functie. 

Missie

Het NGFG ondersteunt leden bij het uitoefenen van de FG-functie in organisaties. Als beroepsorganisatie is ons doel het bevorderen, bewaken en borgen van de kwaliteit van het beroep. Vanuit de rol van een gezaghebbende gesprekspartner behartigen wij de collectieve belangen van de beroepsgroep.‚Äč

Speerpunten

Het NGFG focust zich op de volgende activiteiten:

  • Faciliteren van samenwerking, kennisuitwisseling en verbinding tussen leden via commissies en kennisnetwerken
  • Organiseren van activiteiten voor leden waar kennisdeling en netwerken centraal staat, zie Agenda.
  • Bevorderen van de kwaliteit van het FG-beroep, onder andere via het NRFG.
  • Begeleiden van persoonlijke ontwikkeling voor en door leden: Mentor & Intervisie programma
  • Fungeren als gesprekspartner voor verschillende partijen, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, via collectieve belangenbehartiging.

Visie

De functie van FG is een beroep dat in praktijk uitblinkt door haar diversiteit. Daarnaast blijft de FG-functie continu in beweging door ontwikkelende wetgeving, rechtspraak en richtlijnen. Het NGFG biedt een netwerk, waarin ruimte is om samen toe te werken naar duidelijkheid en houvast voor het uitoefenen van de FG-functie. Via verbinding met andere FG-collega’s en gesprekspartners maakt het NGFG verdere ontwikkeling mogelijk voor de FG’s in persoon én als beroepsgroep.

Bestuur

Foto bestuur voorjaars-ALV 2024 met 2 nieuwe bestuursleden: Gosse Bijlenga en Martine Passier

 

Van links naar rechts:

Peter Kager | Bestuurslid – Secretaris

Gosse Bijlenga | Bestuurslid – Penningmeester

Karen Siemers | Bestuurslid – Voorzitter

Martine Passier | Bestuurslid

Dick Barbier | Bestuurslid