COMMISSIES & KENNISNETWERKEN

Commissies & Kennisnetwerken

Samenwerken, kennisdeling en netwerken is een speerpunt van het NGFG. Voor sommige discussies helpt het als je met FG’s in contact raakt en blijft binnen dezelfde sector. Binnen het NGFG werken we met Commissies. Het doel van een commissie is onder meer sparren, kennisuitwisseling en het creëren van een kennisbank. Dit kan leiden tot behartigen van belangen van FG’s in specifieke sectoren of het extern uitdragen van standpunten (in overleg met het bestuur). 

Wil jij aansluiten bij een van de onderstaande commissies of een nieuwe Commissie opstarten? Neem dan contact op met het secretariaat.

Commissie Onderwijs

Voorzitter: Sander van de Molen
De Commissie Onderwijs van het NGFG is een platform voor FG’s in het onderwijs. Het is een commissie waarin NGFG-leden uit de verschillende sectoren van het onderwijs welkom zijn: Universitair onderwijs, HBO, MBO, Voortgezet Onderwijs (VO) en Primair Onderwijs (PO). Door de opkomst van verschillende sector-overleggen is het belangrijk dat FG’s een platform hebben, waarbij sector overstijgende vraagstukken aan de orde kunnen komen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals wetenschappelijk onderzoek of A.I. De Commissie Onderwijs organiseert vier keer per jaar een aantrekkelijke bijeenkomst: twee keer per jaar online en twee keer per jaar een fysieke bijeenkomst. In deze overleggen worden met name sector-overstijgende onderwijsthema’s besproken. Tevens kunnen FG’s op een laagdrempelige manier met elkaar communiceren over ervaringen en werkzaamheden. De bijeenkomsten worden voorbereid door de Agendacommissie. De Agendacommissie is samengesteld uit leden van de verschillende sectoren en zijn actief in het onderwijsnetwerk. Daarnaast wordt – al dan niet in samenwerking met de sectorraden - periodiek gesproken met vertegenwoordigers van de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

Commissie Gemeenten

Voorzitter: Sylvia Meinders
Aanleiding voor de start van deze Commissie is dat we als FG’s van gemeenten te maken hebben met veel gemeenschappelijke problematiek en vraagstukken. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen zelf steeds weer het wiel opnieuw moet uitvinden, is samenwerking nodig en behulpzaam. We pakken daarom graag gezamenlijk thema’s op die ons bezighouden, sparren over vraagstukken en dilemma’s en doen vooral aan met elkaar verbinden. We willen van elkaar leren, intervisie vormgeven en tot kruisbestuiving komen. Ook is de Commissie een mooi middel om als gezamenlijke groep signalen te kunnen geven ten aanzien van wat landelijk speelt. Het NGFG en de Commissie heeft hierbij contacten met onder andere de IBD (Informatie Beveiligings Dienst), VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en (regionale) kenniskringen van FG’s. Op deze manier kunnen we aandacht hebben voor actuele, grotere of gevoelige dossiers en deze ook elders op de agenda krijgen.

De Commissie Gemeenten heeft afgesproken dat zij voorlopig niet groter wil groeien dan maximaal 15 leden. Deze leden zijn als FG in vaste dienst van een gemeente met een grootte vanaf ongeveer 100.000 inwoners en hebben te maken met een regiefunctie of zijn centrum gemeente. De leden bepalen zelf wie wordt toegelaten tot de commissie. Nieuwe leden zijn nog welkom!

Commissie Zorg & Sociaal Domein

Voorzitter: Ben Smit
Visie en missie: Kennis en kunde delen. Elkaars succes gebruiken en leren van elkaars valkuilen. 

Commissie Arbo

Voorzitter: Ronald Spek

De Commissie Arbo is er voor alle FG’s die actief zijn voor een Arbodienst. Dus zowel interne FG’s als externe FG’s die lid zijn van het NGFG. Het doel is om met elkaar te sparren met betrekking tot zowel onze sectorspecifieke onderwerpen als algemene sector overstijgende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan privacy in relatie tot de audits zoals die door DNV in de sector worden uitgevoerd bij gecertificeerde Arbodiensten.

De Commissie Arbo organiseert vier bijeenkomsten per jaar waarvan er in ieder geval 2 online zijn. Tevens kunnen FG’s op een laagdrempelige manier met elkaar communiceren over ervaringen en werkzaamheden. De bijeenkomsten worden voorbereid door de Agendacommissie.

Nieuwe leden zijn welkom! Wil je graag deelnemen aan de commissie Arbo? Meld je dan aan via het secretariaat of neem voor vragen contact op met Ronald Spek

Regionale kennisnetwerken

Momenteel zijn er nog geen regionale kennisnetwerken actief binnen het NGFG. Zie jij het zitten om FG-collega’s op lokale wijze bij elkaar te brengen zonder focus op een bepaalde sector? Neem dan contact op met het secretariaat.