Welkom bij het NGFG

Het NGFG is dé Nederlandse Beroepsvereniging van en voor Functionarissen voor gegevensbescherming.

Het NGFG

Het NGFG is een vereniging waar vakgenoten elkaar ontmoeten in het kader van kennisoverdracht op het gebied van persoonsgegevens.

Over het NGFG

Het NGFG is het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG) en is in 2003 opgericht. Het NGFG is dé beroepsvereniging voor FG’s.

De FG is een onafhankelijke toezichthouder en adviseur binnen een organisatie. Deze functie is gebaseerd op de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt het aanwijzen van een FG in bepaalde gevallen verplicht en stelt eisen aan het takenpakket en de positie van de FG. De FG levert een belangrijke bijdrage aan een zorgvuldig en rechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een organisatie. 

 
Wat is het NGFG?

Het NGFG is de vereniging waar vakgenoten elkaar ontmoeten in het kader van kennisoverdracht op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

 
Wat doet het NGFG?

Het NGFG heeft als doel bij te dragen aan (de bevordering van) de goede taakvervulling van de functionaris voor gegevensbescherming.

 
Lidmaatschap, waarom?

Functionarissen voor gegevensbescherming krijgen bij het NGFG de mogelijkheid om hun kennisniveau te verhogen en netwerk te vergroten.

 

FG heeft belangrijke en tegelijk complexe taak

Verwerken van persoonsgegevens brengt verantwoordelijkheden met zich mee. De FG helpt de verantwoordelijke organisatie de wet- en regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens na te leven en correct toe te passen. De AVG stelt een FG in bepaalde gevallen verplicht, maar organisaties kunnen ook vrijwillig een FG aanstellen. De FG houdt onafhankelijk toezicht, geeft voorlichting en advies over de verplichtingen uit de privacywetgeving, en werkt samen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunnen betrokkenen met de FG contact opnemen. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren dient de FG deskundig te zijn op het gebied van de relevante wet- en regelgeving en correct gepositioneerd binnen de verantwoordelijke organisatie.

Maar wat betekent het in de praktijk om FG te zijn? Wat moet je daarvoor weten en hoe kun je dat leren? Hoe ga je om met die onafhankelijke rol zodat je je organisatie en haar klanten of andere relaties, optimale toegevoegde waarde kan bieden? Hoe kan zich een soepele samenwerking ontwikkelen tussen de FG en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?

Het NGFG

Het NGFG bevordert de ontwikkeling en deling van kennis over privacybescherming en algemeen geldende privacywetgeving, maar ook binnen specifieke sectoren. Daarnaast bewaakt het NGFG de algemene belangen van FG’s.

Lid worden van het NGFG

Een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) en privacy professional kan als lid van ons genootschap veel voordelen behalen