NATIONAAL REGISTER VAN FUNCTIONARISSEN GEGEVENSBESCHERMING

NRFG

In oktober 2023 werd het voornemen aangekondigd om een FG-register te realiseren. Dit toekomstige register vloeit voort uit de wens om het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens te versterken. Uit verkennend onderzoek in opdracht van het Ministerie Justitie & Veiligheid is gebleken dat veel partijen voorstander zijn van de komst van een FG-register.

Het NGFG is voorstander van een goed doordacht register. Vanuit het NGFG zien wij voordelen in een register wanneer het gericht is op het bevorderen van de kwaliteit en integriteit van de beroepsuitoefening. Het verder professionaliseren van de FG-functie kan helpen bij het verbeteren van (het toezicht op) gegevensbescherming.

Duidelijkere kwaliteitskenmerken binnen de beroepsgroep kunnen leiden tot herkenning en erkenning van een goede FG. Daardoor ontstaat ook meer profilering met meer aandacht voor de beroepsgroep. We verwachten dat bij een goede opzet en gebruik van een dergelijk register, dit gesprekken met verwerkingsverantwoordelijken kan verbeteren om de FG juist te positioneren.

In mei 2024 is door de Minister van Rechtsbescherming een nieuwe fase ingeluid. Momenteel stellen verschillende werkgroepen adviezen op om te komen tot de op- en inrichting van het FG-register met bijbehorende kwaliteitseisen. Het NGFG is hierbij nauw betrokken, onder meer als deelnemer in de stuurgroep. Het register staat bij bijeenkomsten én op het ledenforum als terugkerend gespreksonderwerp op de agenda.