WAT DOET EEN FG?

Wat doet een FG?

De Functionaris Gegevensbescherming is een functie die al enige tijd bestaat. Al voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waren er Functionarissen voor de Gegevensbescherming. Sinds de AVG heeft het beroep en het aantal beroepsbeoefenaren een vlucht genomen. In een paar punten beschrijft de Europese wet onder andere de volgende kaders rondom de FG-functie.

Taken en verantwoordelijkheden van een FG:

  • informeren en adviseren van de organisatie over Europese en nationale wettelijke verplichtingen in het kader van gegevensbescherming;
  • toezien op naleving van deze verplichtingen inclusief van het beleid van de organisatie;
  • adviseren over DPIA’s en toezien op de uitvoering daarvan;
  • samenwerken met de toezichthoudende autoriteit en fungeren als contactpunt.

Organisaties die verplicht zijn om een FG aan te stellen

  • Overheidsinstanties en publieke organisaties, zoals de Rijksoverheid, gemeenten en provincies, maar ook zorg- en onderwijsinstellingen.
  • Organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen of hun activiteiten in kaart brengen, zoals profilering van mensen voor het maken van risico-inschattingen, cameratoezicht, personeelsvolgsystemen en monitoring van iemands gezondheid.
  • Organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals gegevens over iemands gezondheid, ras en/of etniciteit, politieke opvatting of geloofsovertuiging.
  • Organisaties die strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken.

Ook als je het niet verplicht bent, mag je als organisatie een FG aanstellen. In beide situaties schrijft de AVG voor dat je als organisatie voldoende middelen ter beschikking moet stellen aan de FG om diens taken te kunnen uitvoeren. Daarbij hoort per definitie toegang tot de persoonsgegevens en de gegevensverwerkingen in de organisatie. Ook moet de FG de gelegenheid krijgen zijn of haar eigen kennisniveau op peil te houden.

Er is in aanvulling op artikel 37, 38 en 39 van de AVG, het een en ander gezegd en geschreven over de (uitoefening van) de FG-functie. Meer weten? In de kennisbank voor leden vind je de FG-Handreiking van het NGFG.