Nieuws voor onze leden - juli 2022

Geplaatst op 12-07-2022  -  Categorie: Verenigingsnieuws

Op 19 mei jl. hebben wij velen van jullie eindelijk weer live kunnen ontmoeten bij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). We zijn ontzettend blij met de grote opkomst en de interesse die leden tonen in onze vereniging. De goede, inhoudelijke feedback vanuit de zaal heeft ons duidelijke aanknopingspunten gegeven voor de, door jullie gewenste, te behalen resultaten in het komende jaar.

Aandachtspunten voor 2022/2023, genoemd in ALV
Zo zijn tijdens de ALV onder meer de volgende punten door jullie aangekaart:

 • het actief betrekken van leden bij de ontwikkeling van kennissessies;
 • vraag om kennisoverdracht en ontwikkeling middels commissies, klankbordgroepen en incidentele werkgroepen;
 • het opzetten van een FG-register;
 • certificering van FG’s;
 • meer tussentijdse communicatie over de ontwikkeling/stand van zaken NGFG tussen bestuur en leden;
 • meer inzage in verloop ledenbestand;
 • updaten van statuten en huishoudelijk reglement;
 • debiteuren-/incassobeleid;
 • mogelijke kennissessie over problematiek rondom ontslagverzoek van FG.

Projecten 2022/2023 gedefinieerd
Het is plezierig om te kunnen melden dat het bestuur inmiddels een aantal projecten heeft gedefinieerd, waarbinnen de bovengenoemde aandachtspunten zullen worden meegenomen. Aan ieder project is een portefeuillehouder gekoppeld die aanspreekpunt is voor het desbetreffende project. Momenteel wordt hard gewerkt aan het definiëren van de uitgangspunten, doelstellingen en natuurlijk het beoogde tijdspad van de gedefinieerde actiepunten van ieder project.

De gedefinieerde projecten en portefeuillehouders zien er (vooralsnog*) als volgt uit.

(*Vooralsnog omdat er nog nieuwe bestuursleden zullen toetreden en de portefeuillehouders dus nog kunnen wisselen.)

Projecten en portefeuillehouders

 1. Verenigingsmanagement, Janet Bronsvoort
 2. Financiën, Jan de Zeeuw (ad interim tot aantreden nieuwe penningmeester)
 3. Ledenadministratie, Janet Bronsvoort
 4. Events, Juliëtte Koemans
 5. Communicatie, Aramis Jean Pierre
 6. FG Register, Aramis Jean Pierre
 7. Statuten en Huishoudelijk Reglement, Juliëtte Koemans
 8. Stakeholder analyse, Aramis Jean Pierre
 9. Evaluatie dienstverlening VDH Bestuurszaken, Jan de Zeeuw

Communicatie over voortgang projecten en ontwikkeling vereniging
Het is de bedoeling om jullie allemaal goed aangehaakt te houden bij de voortgang van de gedefinieerde projecten en de ontwikkeling van de vereniging. We zullen nu dus ook regelmatiger (nieuws)berichten en artikelen op de website plaatsen en jullie via nieuwsbrieven informeren over nieuwe content op de website. Mogelijk leven er wensen/ideeën onder jullie voor het creëren van interessante content; dat horen we natuurlijk erg graag. Het NGFG-platform is immers opgesteld voor en door leden. Input, vragen, ideeën, enz. dan ook graag toesturen aan taairaterces.[antispam].@ngfg.nl.

Wat is er nog meer besproken tijdens de ALV?
Bovenstaande schetst geen compleet beeld van alles wat tijdens de ALV besproken is. We verwijzen jullie dan ook graag naar de concept notulen van de ALV die je hier kunt nalezen. In de eerstvolgende ALV horen we graag jullie eventuele op- en aanmerkingen op de concept notulen zodat deze aansluitend vastgesteld kunnen worden.

Dankwoord
Graag willen we deze gelegenheid ook aangrijpen om jullie te bedanken voor jullie betrokkenheid bij het NGFG. Wij nodigen jullie uit om ons goed aangehaakt te houden bij al jullie wensen, feedback, enz. en zien graag opbouwende en positieve berichten tegemoet op taairaterces.[antispam].@ngfg.nl.

Tot snel,

Jan, Aramis, Juliëtte en Janet
Bestuur NGFG