Home / Actueel / Nieuws

Terugblik ALV, gesprek over het FG-register en kennissessie Joris Krijger

Geplaatst op 24-04-2024  -  Categorie: Verenigingsnieuws  -  Auteur: Karen Siemers

Foto bestuur voorjaars-ALV 2024 met 2 nieuwe bestuursleden: Gosse Bijlenga en Martine Passier

Het zit er weer op, de voorjaars-ALV van het NGFG. Op donderdag 11 april kwam de ALV bij elkaar om verenigingszaken te bespreken, te stemmen en in gesprek te gaan over het FG-register. Na dit huiswerk nam Joris Krijger de aanwezigen mee in een goed verhaal over AI en ethiek.

Behaalde resultaten in 2023

In de ALV lichtte het bestuur toe wat er afgelopen jaar van de jaardoelen is bereikt. Zo is er door de ALV goedgekeurde meerjarenstrategie vastgesteld, is de interne hygiëne grotendeels afgerond, met hulp van het wijzigen van de statuten en het verder professionaliseren van de ledenadministratie, is er commitment voor één centraal FG-register en zijn er minimaal 4 kennissessies georganiseerd voor de leden inclusief deelname aan het FG-congres van de AP. Tot slot zijn twee pilots succesvol opgestart, het Mentor & Intervisieprogramma (meld je hier nog aan voor de lichting van 2024) en de Commissies.

Na het terugkijken is er vooruit gekeken. Daarin stond één boodschap centraal: het NGFG is van en voor leden. Het bestuur heeft leden opgeroepen om nog actiever te gaan participeren in de vereniging. Dat kan door mee te doen aan het Mentor & Intervisieprogramma. En we zoeken leden die als coördinator of anderszins activiteiten wil oppakken voor het NGFG, zoals communicatie, partnerships, buitenlandactiviteiten en event organisatie. 

Stemmingen

De volgende onderwerpen zijn allemaal met unanieme stemmen vóór door de ALV aangenomen:

  • het bestuur is decharge verleend op het financieel beleid over 2023;
  • de profielschets voor bestuurders van het NGFG;
  • op de voordracht Jan de Zeeuw is positief gestemd (en terecht!);
  • na een positieve stemming zijn Martine Passier & Gosse Bijlenga aangesteld als nieuwe bestuurders van het NGFG.

Na een vraag uit de zaal volgt nog één aanpassing in het Huishoudelijke Reglement omtrent leden en geassocieerden, waarna het HHR in de najaars-ALV ter stemming voor ligt.

Concept notulen ALV 11 april 2024

Wil jij nog even teruglezen wat er allemaal is besproken tijdens de ALV van 11 april 2024? Bekijk dan hier de concept-notulen.

Het FG-register

Na afloop van de ALV startte direct aansluitend een sessie over het FG-register. Het NGFG is in nauw overleg met het ministerie van J&V over de inrichting van het FG-register. Leden zijn uitgenodigd om op 15 mei in Den Haag mee te denken over tal van vragen die beantwoord moet en worden voordat er een succesvol FG-register gelanceerd kan worden. Tijdens onze sessie is er uitvoerig van gedachten gewisseld door de leden over het nut en de noodzaak van een register. Het NGFG organiseert op 14 mei 2024 een online sessie voor haar leden om verder te brainstormen ter voorbereiding op de bijeenkomst van 15 mei 2024 bij het ministerie van J&V.

Kennissessie AI & ethiek door Joris Krijger

Voordat de aanwezige FG’s bij konden praten met hun vakgenoten, presenteerde Joris Krijger een mooi sluitstuk voor de middag. Zijn boodschap aan ons als FG’s in een paar punten.

  • Er komt veel op jullie af en er zal komende tijd het nodige van jullie gevraagd worden ogv AI. Dat betekent dat je als FG een sleutelrol kunt spelen bij de verantwoorde inzet van AI in de organisatie.
  • Voor verantwoorde AI hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden; begin met wat er al in de organisatie is, benut/combineer expertises en bouw daarop verder.
  • Maak gebruik van de instrumenten en hulpmiddelen die er zijn om tot een gerichte aanpak te komen. Het AI Ethics Maturity Model kan bijvoorbeeld helpen om je initiatieven rond ethische AI te structureren.

Klik hier voor de slides die Joris presenteerde tijdens de kennissessie. 

We hoeven ons als FG’s niet te vervelen, daarin is eigenlijk niets veranderd. Nu we weer op volle kracht zijn als bestuur, kijken ernaar uit om vanuit het NGFG nog meer leden met elkaar te verbinden, efficiënt gebruik te maken van de kracht van verenigde FG’s en elkaar te blijven ontmoeten. Graag tot een volgende bijeenkomst!

Hartelijke groet,
Bestuur NGFG