Home / Actueel / Nieuws

Het NGFG van 2023 tot 2027 in 7 vragen en antwoorden

Geplaatst op 02-02-2023  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Karen Siemers, voorzitter

vergrootglas-600x300

1. Wat is het NGFG?

Het NGFG is de beroepsorganisatie van FG’s. Belangenbehartiging doet het NGFG alleen op projectbasis en altijd vanuit het collectieve perspectief.

2. Wat is de visie van het NGFG?

De FG-functie is een beroep. De beroepsbeoefenaars blinken uit in diversiteit. Het beroep is in beweging door verder ontwikkelende wetgeving, rechtspraak en best practices. Leden hebben behoefte aan een netwerk, duidelijkheid en houvast voor het uitoefenen en ontwikkelen van het eigen functioneren. NGFG faciliteert haar leden in ieder geval via verbinding met andere FG’s.

3. Wat is de missie van het NGFG?

Leden ondersteunen bij het uitoefenen van de FG-functie/de rol van de FG in organisaties en het bevorderen van de kwaliteit van het beroep.

4. Welke strategische doelen wil het NGFG bereiken in 2027?

 • Professionele en groeibestendige vereniging met consistent en tevreden ledenbestand (1500 betalende leden)
 • Centraal FG-register met meer dan 1000 FG’s die voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen
 • Kwaliteit: intervisie voor en door meer dan 500 FG’s die werken met leidraad NGFG
 • Regelmatige kennisdeling op basis van partnerschappen en eigen (regionale/sectorale) netwerken

5. Welke doelen stelt het NGFG zichzelf in 2023 als eerste stap naar de einddoelen?

 • Meerjarenstrategie met feedbackloop geaccordeerd door ALV
 • Interne hygiëne inzichtelijk, op orde waar mogelijk en waar niet mogelijk: to do’s formuleren als deadline 2024
 • Aangepaste Statuten en huishoudelijk reglement zoals voorbereid door werkgroep geaccordeerd door ALV
 • Commitment van betrokken partijen voor één centraal FG-register (CIP, JenV, AP), uitgewerkt in concreet plan*
 • 4 kennissessies (incl. één in congresvorm)
 • Start twee pilots: uitrol intervisie pilot (incl. leidraad) + regionaal/sectoraal kennisnetwerk pilot

* Gelet op de gevoeligheid van dit dossier en de betrokkenheid van andere partijen alsmede het standpunt van het NGFG, dat samenwerking een belangrijke voorwaarde voor succes is, kan het NGFG dit doel indien noodzakelijk en veroorzaakt door externe ontwikkelingen bijstellen.

6. Welke doelen stelt het NGFG zichzelf in 2024 als tweede stap naar de einddoelen?

 • Afronden maatregelen interne hygiëne: tevreden consistent ledenbestand (enquete/rapportage)
 • Oprichting FG-register incl. stichting/uitvoeringsorganisatie gelieerd aan het NGFG*
 • Feedback verzamelen en verbeter- of groeiplan van de twee pilots uit 2023 (intervisie en kennisnetwerk)
 • Vaststellen aanpak gewenste groei vereniging NGFG, concreet uitgewerkt voor 2025-2027

* Gelet op de gevoeligheid van dit dossier en de betrokkenheid van andere partijen alsmede het standpunt van het NGFG, dat samenwerking een belangrijke voorwaarde voor succes is, kan het NGFG dit doel indien noodzakelijk en veroorzaakt door externe ontwikkelingen bijstellen.

7. Hoe houdt het bestuur van het NGFG de leden op de hoogte van alle voortgang?

Er volgen statusupdates in tweejaarlijkse ALV (Q2 en Q4). In de andere kwartalen volgen concrete updates uit ‘bestuurskamer’. Per speerpunt concretiseert het bestuur welke acties zijn uitgezet en afgerond.