NIEUWSARTIKEL

Annulering online ALV 11 oktober 2023!

Geplaatst op 02-09-2023  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Bestuur NGFG

Beeld met ster en 'stop' erin

In het nieuwsartikel van 6 juli jl. met de titel De laatste loodjes … statuten & huishoudelijk reglement nodigden wij NGFG leden uit om op woensdag 11 oktober a.s. van 10 tot 11 uur aan te sluiten bij een online ALV waarin de nieuwe statuten ter stemming zouden worden gebracht. Maar…

…er is een flinke kink in de kabel gekomen! Dankzij de oplettendheid van Juliëtte Koemans realiseerden wij ons dat statuten niet in een online ALV ter stemming mogen worden gebracht. In de Coronatijd mocht dit bij uitzondering wel, echter de tijdelijke wet Digitale Vergadering waarbinnen deze regeling viel, is nu komen te vervallen. Meer hierover kunnen jullie lezen in dit artikel op wbtr.nl.  

Wat nu? Hoe nu verder met de statuten?

De statuten vormen de basis van een vereniging. Daarom willen we onze leden de mogelijkheid geven om over de statuten mee te denken. Dit doen we online.

De planning ziet er nu als volgt uit:

  • nieuwe statuten ter inzage / feedback (4 weken) voor NGFG-leden: 8 september 2023 t/m 6 oktober 2023;
  • verwerken feedback NGFG-leden: oktober 2023;
  • stemming over nieuwe statuten: 30 november 2023, najaars-ALV;
    Belangrijk: bij deze ALV stemmen we over de statuten als geheel. De inhoudelijke discussie wordt gedurende de periode 8 september 2023 en 5 oktober 2023 gevoerd. Eventuele aanpassingen worden door het bestuur i.s.m. de notaris doorgevoerd in de maand oktober 2023.
  • wanneer het quorum niet wordt behaald, volgt binnen de wettelijk geldende termijn een tweede ALV, waar wederom over de statuten als geheel zal worden gestemd. De statuten worden bij deze ALV, bij een meerderheid van stemmen voor het aannemen van de statuten en ongeacht het aantal aanwezigen, vastgesteld (geen quorum). 

Vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen graag een berichtje aan taairaterces.[antispam].@ngfg.nl.