Home / Actueel / Nieuws

NGFG kennisnetwerk (pilot 2023): commissie Arbo

Geplaatst op 05-07-2023  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Dick Barbier

Beeld van groep mensen aan een tafel met daaromheen op de vloer een getekend netwerk

Op 27 april jl. werd de kick-off van de commissie Arbo aangekondigd. Deze commissie maakt onderdeel uit van de pilot inrichting regionaal / sectoraal kennisnetwerk, waarvan bestuurslid Dick Barbier de trekker is. Dick vertelt hierover het volgende. 

"Binnen de pilot inrichting regionaal / sectoraal kennisnetwerk heeft het NGFG de commissie Arbo opgericht, waarvan de eerste bijeenkomst op 30 mei 2023 plaatsvond. In deze kick-off sessie zijn de kaders vastgesteld, zoals het waarom, het hoe en wanneer. Deelnemers waren erg enthousiast over de mogelijkheid om met gelijkgestemden kennis uit te wisselen en de volgende bijeekomst werd dan ook direct gepland. Inmiddels vond ook deze tweede bijeenkomst plaats en zijn er zeer interessante onderwerpen bediscussieerd. Afgesproken is, dat we de uitkomsten / resultaten in de besloten categorie Arbo-FG's van het ledenforum zullen publiceren, zodat andere arbo-FG's dit als uitgangspunt kunnen gebruiken waar nodig. 

Ervaringen die wij opdoen vanuit de commissie Arbo willen we gebruiken voor het verder ontwikkelen van het NGFG regionale / sectorale kennisnetwerk. Heb jij hier wellicht ideeen over of wil je deelnemen aan de commissie Arbo of helpen bij de realisatie van het kennisnetwerk? Stuur dan een bericht naar het secretariaat van NGFG.

Foto Dick Barbier, bestuur NGFG

 

 

 

 

 


Dick Barbier