Home / Actueel / Nieuws

Terugblik bijeenkomst 29 november 2023 Commissie Onderwijs

Geplaatst op 25-02-2024  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Niels Joosten

Beeld van studenten die hun

Op woensdag 29 november jl. heeft weer een online bijeenkomst plaatsgevonden van de Commissie Onderwijs van het NGFG. De Commissie Onderwijs streeft naar een afwisseling van ongeveer twee online bijeenkomsten per jaar aangevuld met twee fysieke bijeenkomsten. Tijdens de online bijeenkomst zijn verschillende sprekers aan het woord geweest. Zo heeft Lars de Bie van de Autoriteit Persoonsgegevens verteld over het op 24 januari 2024 gepubliceerde sectorbeeld onderwijs van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lars ging onder andere in op de trends en ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Een aantal leden van de Commissie Onderwijs heeft input verzorgd voor dit sectorbeeld. Na afstemming met een aantal besturen is het sectorbeeld op 24 januari 2024 gepubliceerd. In de bijeenkomst van 14 maart 2024 zal dit onderwerp verder besproken worden in een aparte vergadering.

Vanwege de recente publicatie van de Data Protection Impact Assessment (DPIA) van AFAS heeft Ferdy IJsselmuiden van SIVON een presentatie gegeven over de totstandkoming van de DPIA en wat de maatregelen zijn.

Mentor & intervisie programma NGFG

Vervolgens heeft NGFG bestuurslid Peter Kager verteld over het mentor- en intervisieprogramma van het NGFG. Het mentor- en intervisieprogramma is een manier voor FG’s om samen te leren van ervaringen en werkzaamheden. Hoe we hier wellicht vorm aan kunnen geven vanuit de commissie Onderwijs zal een onderwerp zijn voor een vervolgbijeenkomst.

Mogelijke onderwerpen bijeenkomsten commissie Onderwijs 2024

Tot slot een rondje langs de velden. Verschillende FG’s hebben onderwerpen aangedragen die relevant kunnen zijn om het komende jaar in de gaten te houden zoals algoritmes, Large Language Models en toetsingskaders.

Geplande bijeenkomsten commissie Onderwijs 2024

De Agenda Commissie heeft de jaarplanning voor 2024 vastgesteld en we willen alvast aankondigen dat we op 28 mei 2024 een fysieke bijeenkomst hebben, welke gewijd zal worden aan de onderwerpen wetenschappelijk onderzoek en A.I. In de activiteitenagenda op ngfg.nl kun je alle geplande bijeenkomsten terugvinden.