NIEUWSARTIKEL

Een betere FG worden, met elkaar!

Geplaatst op 17-12-2023  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Karen Siemers

NGFG boottocht M&I evaluatie 7nov2023 met rederij Schuttevaer Utrecht

Afgelopen jaar is het NGFG een pilot gestart om FG’s aan elkaar te verbinden via mentoring en intervisie. Dat was een schot voor de boeg. Want hoewel het in theorie helemaal past bij het NGFG, was het nog niet eerder zo opgezet. Het doel van het mentoring en intervisie programma van het NGFG is de leden mogelijkheden aan te bieden tot reflectie. Eén op één reflecteren op het eigen functioneren als FG (mentoring) of met een groep vakgenoten reflecteren over een casus en daarbij focus op de eigen rol en aanpak (intervisie). Nu, bijna één jaar na lancering van het idee, maken we de balans op. Daar kunnen we kort over zijn: hier is behoefte aan en dus gaat het NGFG er mee door! Hieronder vertellen we waarom en hoe we doorgaan het komende jaar.

De tussenstand eind 2023

Even wat cijfers op een rij, in deze pilotversie van 6 maanden (van training in mei tot evaluatie in november):

  • gingen 83 deelnemers aan de slag met mentoring en intervisie;
  • heeft 85% daarvan bij de evaluatie aangegeven te willen doorgaan met dit programma;
  • zijn rond de 40 mentorgesprekken en 15 intervisiebijeenkomsten georganiseerd.

De evaluatie

Op 7 november bracht het NGFG de mentoren en intervisiebegeleiders bij elkaar tijdens een rondvaart in Utrecht. Er stonden twee onderwerpen op de agenda: evaluatie van inhoud en proces. Oftewel: hoe is het iedereen zelf vergaan én wat zijn de opgedane ervaringen met de organisatie van het programma door het NGFG. Kon de training van Jeroen Ouendag die in mei 2023 plaatsvond ook in de praktijk worden gebracht tijdens de gesprekken? Aan alle deelnemers (mentoren, mentees, intervisiebegeleiders en intervisiedeelnemers) werd ook gevraagd om een online een evaluatieformulier in te vullen. De resultaten uit zowel de gesprekken als de evaluatieformulieren beschrijven we in twee onderdelen: succes en suggestie.

De successen

Deelnemers aan het programma waren erg positief over de mogelijkheid om open en in vertrouwen met elkaar te kunnen spreken. Dit is een belangrijk succes van het programma; een moment creëren waar FG’s met elkaar kunnen sparren, bedenkingen kunnen uiten, samen kunnen reflecteren en leren van elkaar. En op deze manier een betere FG te worden. Concreet resultaat van het programma is dat de deelnemers hun soft skills verder hebben ontwikkeld. Intermenselijke vaardigheden kun je beperkt opdoen bij kennissessies. Je moet het leren in de praktijk.

Het programma heeft de deelnemers geholpen om hun persoonlijke knelpunten te zoeken, bespreken en aanpakken. Dit betekent niet dat je alleen in de lucht hoeft te praten zonder concrete casustieken te behandelen; met een kwalitatieve analyse kun je beide facetten raken. Praten over een inhoudelijke casus en lering uit trekken hoe je in praktijk op verschillende manieren zoiets kunt oplossen. Hoe je dat een volgende keer bij een nieuwe casus zelf kunt.

Een greep uit de successen die met ons zijn gedeeld. “Nieuwe gezichten ontmoeten, herkenning bij FG-collega’s in de passie voor het vak, het enthousiasme in het werk. Aanvulling door reflectie in groepsvorm, focus op de ontwikkeling van luisteren en mentorvaardigheden, inzichten over eigen waarden waarover je al reeds beschikte. Vriendelijke feedback vanuit FG-collega’s over aanpak, het verkrijgen en behouden van draagvlak, verhogen urgentie en omgaan met weerstand. Openheid die vertrouwen schept. Sparren met een buitenstaander maar ook lotgenoot op hetzelfde niveau.”

De suggesties

Een paar concrete situaties waarvan direct kan worden geleerd: een koppeling met twee mentees werden er per ongeluk drie, twee mentees konden geen contact krijgen met hun mentor en op het forum werden niet alle enthousiaste vragen beantwoord. Dat gaat het NGFG beter doen; rond het forum betekent dit meer sturing zodat er geen mailboxen overlopen en leden echt zelf in staat zijn de juiste connecties te leggen.

Daarnaast zijn ook situaties anders bedacht dan het in praktijk werkte. Zo bleken de verwachtingen bij mentees soms anders te zijn dan ingeschat. Dit ging soms ten koste van het eerste gesprek of in een enkel geval van de beleving van het hele programma. Met behulp van voorbeeldrichtlijnen en meer informatie gericht op de mentees en intervisiedeelnemers wordt dat aspect in 2024 op een goede manier verbeterd.

Tot slot zijn er ook diverse andere waardevolle suggesties gegeven. “Meer kaders of op andere punten juist minder afbakening vanuit het programma, matchen op regio in plaats van sector en niet aan een al bekende FG-collega, programma tegen betaling aanbieden voor niet-leden, meer inhoudelijke begeleiding, strakkere organisatie voor intervisiegroepen, werkgevers van FG’s erbij betrekken, secretaris-rol benoemen voor vastlegging casuïstiek, andere naam voor mentor-mentee relatie. De meest voorkomende suggestie was méér communiceren over het programma. Laat zien dat het M&I programma iets waardevols brengt voor alle partijen, want dat doet het!”

Het vervolg

De afgelopen en komende weken verwerkt het NGFG alle gedetailleerde feedback in samenwerking met leden Marlon Domingus, Jelle Hoekstra en Femke Hendrikx. Met dit enthousiaste team kan het programma volgend jaar groeien, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Aanmelden

In het eerste kwartaal kun jij jezelf aanmelden voor de lichting 2024. Wil je zeker zijn dat je niets mist? De inschrijvingen zijn inmiddels gestart. Klik hier voor meer informatie.