Home / Actueel / Nieuws

Reminder: vrijwilligers gevraagd!

Geplaatst op 14-12-2022  -  Categorie: Verenigingsnieuws  -  Auteur: JoĆ«lle van Baren

vrijwilligers-gezocht-1-copyright-pexels-com

Reminder: vrijwilligers gevraagd

Werkgroep statuten & huishoudelijk reglement

In ons nieuwsbericht van 24 oktober jl. deden wij een oproep voor de werkgroep statuten en huishoudelijk reglement. Deze oproep is na de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 30 november jl. nog relevanter geworden. Hierin zijn namelijk de nodige besluiten genomen op basis van een stemming door de ALV.

Opdracht ALV aan bestuur

Zo heeft de ALV ingestemd met het voorstel van het bestuur, te weten:

  • bereid een voorstel voor met eventuele aanpassingen voor de statuten & het huishoudelijk reglement;
  • eventuele aanpassingen zorgen voor aansluiting bij de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen WTBR, maken de statuten actueel en dragen bij aan verdere professionalisering van de vereniging;
  • de werkgroep geeft het bestuur een advies over welke aanpassingen zij noodzakelijk acht in het kader van de benoemingstermijn- en procedure;
  • het bestuur verwerkt het voorstel en de gegeven adviezen van de werkgroep tot concept (aangepaste) statuten & huishoudelijk reglement, welke zij na afstemming met een notaris, ter goedkeuring voorlegt tijdens de voorjaars ALV 2023.

Voorstel vanuit NGFG-lid Clemens Geenen

Tevens heeft de ALV positief gestemd over het door NGFG-lid Clemens Geenen ingediende voorstel, te weten:

  • aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement op een maximale benoemingstermijn voor het bestuur, een heldere en toetsbare procedure voor het voordragen van nieuwe bestuursleden en een profielschets voor bestuursleden.

Bij het stemmen en vaststellen van dit besluit is wel de kanttekening gemaakt dat het vaststellen van een maximale benoemingstermijn ook beperkend kan werken en dat het vaststellen van een profielschets door de ALV wellicht éénmalig mogelijk is, maar niet bij elke nieuwe vacature. Hier moet dus goed over worden nagedacht en het moet hoe dan ook nadrukkelijk worden meegenomen door de werkgroep.

Leden werkgroep

Juliëtte Koemans pakt vanuit het bestuur dit project met veel enthousiasme op. Daar waar nodig is Peter Kager haar sparring partner / back-up. Overkoepelend is Karen Siemers portefeuillehouder van Verenigingsmanagement, waar dit project onder valt. Vanuit de VDH Bestuurszaken ondersteuning is Gert van der Houwen betrokken. Inmiddels hebben zich ook de volgende NGFG-leden aangemeld: Ellen Beem, Jelle Hoekstra, Artan Jacquet en Henk ter Steege. Wij zouden graag nog 1 vrijwilliger aan deze groep toevoegen.

Kick-off werkgroep

We beogen de kick-off van de werkgroep in januari 2023 te laten plaatsvinden. De concept statuten en het concept huishoudelijk regelement moet immers al bij de voorjaars-ALV worden gepresenteerd en zoals we allemaal weten, vliegt de tijd!

Aanmelden als vrijwillger

Wil jij ons helpen met het updaten van de statuten en het huishoudelijk reglement van NGFG? Meld je dan uiterlijk vrijdag 23 december met een e-mail aan taairaterces.[antispam].@ngfg.nl.