Home / Actueel / Nieuws

NGFG leden door de jaren heen, afl. 5: Magdalena Magala aan het woord

Geplaatst op 10-12-2023  -  Categorie: Verbinden  -  Auteur: Magdalena Magala

Foto van Magdalena Magala ten behoeve van interview door NGFG

De rubriek NGFG leden door de jaren heen wordt met veel plezier gelezen. Dus ook na de viering van het 20-jarig bestaan van NGFG in november 2023 gaan we daarmee door. We blikken regelmatig met zowel huidige, als oud-leden terug op herinneringen, inzichten en ervaringen als (lid van het NG)FG. Ook werpen we een blik op de verwachtingen t.a.v. de toekomst. De vijfde in deze reeks is Magdalena Magala, Vaktechnisch coördinator AVG Belastingdienst. We stelden haar de volgende vragen.

 1. Magdalena, we ontvingen van jou een opzegging van jouw NGFG-lidmaatschap. Wat is er aan de hand? Je was altijd zo’n bevlogen lid en betrokken FG.
  Bevlogen en betrokken ben ik gelukkig nog steeds; zij het niet meer in de rol van FG. Na een aantal jaren als FG bij gemeenten en het onderwijs was ik toe aan een nieuwe uitdaging. De Belastingdienst is vaak negatief in het nieuws. Er is op het gebied van gegevensbescherming hier veel werk aan de winkel. Dat was voor mij juist dé reden om te solliciteren. Dit betekent nu wel dat ik geen FG meer ben en dat dus het NGFG-lidmaatschap niet meer bij mij past.

 2. Je bent nu Vaktechnisch coördinator AVG bij de Belastingdienst. Wat houdt dat in? Is dat een groot verschil met de functie van FG die je jarenlang vertolkte bij verschillende organisaties?
  Samen met mijn collega vaktechnisch coördinator ben ik eind 2022 gestart bij de directie Particulieren. Binnen de Belastingdienst bestaat de vaktechnische structuur. De vaktechnische lijn AVG is in de loop van 2022 als aparte lijn opgezet. Je kunt deze lijn zien als de juridisch inhoudelijke lijn die collega’s op de werkvloer kunnen inschakelen als zij vragen hebben over de AVG. Alle uitvoeringsdirecties hebben vaktechnische coördinatoren en adviseurs. We werken onderling veel samen. Dat is ontzettend prettig, want daar waar je als FG toch een beetje eenzaam bent binnen de organisatie heb ik nu veel meer interne privacy collega’s om me heen met wie ik kan sparren. En vanuit mijn nieuwe rol kan ik actief de uitvoering helpen om de gegevensbescherming beter in te bedden in de organisatie. Als FG zit je in een andere (derdelijns) rol en stopt als het goed is je onafhankelijk advies daar waar de uitvoering begint.

 3. Welke uitdagingen zie jij voor FG’s en heb je daar als coördinator AVG ook mee te maken?
  Ik denk dat je als privacy professional, ongeacht welke rol je hebt, je steeds bewust moet zijn dat het inbedden van gegevensbescherming in de organisatie een kwestie is van lange adem. Je kunt als verwerkingsverantwoordelijke niet morgen al 100% AVG proof zijn en dit verwachten, daar is echt een cultuuromslag voor nodig en draagvlak op alle niveaus. Dat is een veranderproces van jaren. Daarnaast zijn er zoveel ontwikkelingen op het gebied van AVG dat je nauwelijks tijd hebt om proactief te handelen. Soms heb je het gevoel dat je brandjes aan het blussen bent. En eigenlijk wil je dat die brandjes niet ontstaan. Dat is wel het dynamische werkveld waarin wij als privacy professionals opereren.

  Voor FG’s geef ik de tip mee om actief de samenwerking op te zoeken met collega FG’s in je werkveld. Vind niet opnieuw het wiel uit. Juist omdat je als FG een bijzondere positie hebt binnen de organisatie, ben je een vreemde eend in de bijt. Je wordt toch (nog steeds) een beetje gezien als een spelbreker. Wees toegankelijk, bereikbaar en transparant. Leg duidelijk uit wat je rol en je taken zijn. Herhaal indien nodig. Als FG was ik heel actief in mijn netwerk van collega FG’s bij gemeenten en zat ik intervisies AVG bij de VNG/IBD voor. Net voor corona heb ik nog bijgedragen aan het opstellen van de handreiking voor verbetering van de positie van de FG bij gemeenten. Bundel de krachten, daar komt vaak moois uit waar ook anderen wat aan hebben.

 4. Sinds 2 jaar ben je ook Jurylid van de Nederlandse Privacy Awards. Je bent zelfs een jaar lang voorzitter geweest. Wat zijn de privacy awards eigenlijk precies en waarom is het bestaan ervan naar jouw mening belangrijk?
  De privacy awards zijn bedoeld om innovatieve en privacy vriendelijke initiatieven in het zonnetje te zetten. We willen laten zien dat het inbedden van privacy in je dienstverlening, producten of oplossingen juist meerwaarde biedt aan gebruikers.

 5. Op jouw LinkedIn profiel staat bij de periode 2019 tot 2022 gastspreker FG in de publieke sector en Dag van de Privacy Officer 2020 bij het Institute for International Research (nu: Outvie) Wat hield dat precies in? Welke thema's kwamen aan de orde?
  Ik mocht meedoen aan twee paneldiscussies. Samen met FG's uit verschillende sectoren gingen we met elkaar in gesprek over de rol van de FG. Ik vond het interessant om te zien dat deze rol verschillend wordt ingevuld. Bij de ene organisatie kan een FG meer onafhankelijk opereren dan in een andere organisatie. Ook het aantal privacy collega's om je heen, zoals privacy officers of privacy adviseurs, verschilde enorm. We gingen vooral in op hoe je je moet manoevreren binnen organisaties om aan de directie/managementtafel te komen en 'gehoord' te worden. Ik zag dat het meewerkend voormanschap langzamerhand verschoof naar het onafhankelijk toezichthouderschap. Dat mag ook wel, we zijn nu een aantal jaren verder, dan mag je een hoger privacy volwassenheidsniveau verwachten.

 6. We vinden het echt jammer dat we zo’n bevlogen lid moeten laten gaan. Hoe kijk jij terug op jouw lidmaatschap en wat zou je NGFG mee willen geven?
  Ik kijk met plezier terug op het lidmaatschap. Juist omdat er zoveel FG's zijn aangesloten vanuit andere sectoren, kan je veel van elkaar leren. Wat ik wil meegeven is vooral bedoeld voor FG's en benoemde ik al even bij vraag 3: bundel gezamenlijk de krachten (NGFG is daarvoor als beroepsvereniging de aangewezen partij en kan je veel bieden) en heb vooral (veel) geduld ;)

Meer informatie of kennismaken met Magdalena Magala

Wil jij meer weten over de onderwerpen die Magdalena in dit artikel belicht? Of wil je graag persoonlijk kennismaken met Magdalena? Neem dan een kijkje op haar LinkedIn profiel en stuur haar een berichtje.