Home / Actueel / Nieuws

Terugblik ALV, kennissessie en informatiemarkt

Geplaatst op 18-12-2023  -  Categorie: Ontmoeten  -  Auteur: Karen Siemers

Op de dag af was het op 30 november jl. precies één jaar na de aanstelling van nieuwe bestuursleden Dick, Joris, Peter en Karen. Wat kan er veel gebeuren in 365 dagen. Maar ook: wat kan de ontwikkeling van de positie van de FG in 20 jaar lángzaam gaan. Zoals John Borking (één van de oprichters van het NGFG) vertelde: we waren 20 jaar geleden precies met dezelfde dingen bezig als jullie nu! Het was een mooi contrast in één middag. Met een prikkelende Bas Haring en gezellige informatiemarkt als afsluiting.

Headlines ALV

Onder het genot van af en toe een feestelijke toeter, stonden in deze ALV de behaalde resultaten in 2023 en komende plannen van 2024 centraal.

  • Een unanieme stemming vóór de nieuwe statuten, het project dat is getrokken door Juliëtte Koemans (bestuurslid NGFG) met een ledenwerkgroep. (Update: doordat het quorum op de ALV van 30 november niet werd behaald, volgde op 15 december 2023 een nieuwe ALV met als enig agendapunt de stemming over de statuten. Bij deze ALV zijn de statuten unaanieum aangenomen.)
  • Een eerlijke update over het FG-register en de opgeschoonde ledenadministratie vanuit Peter Kager (secretaris NGFG).
  • Een enthousiast verhaal door Karen Siemers (voorzitter NGFG) over het Mentor & Intervisie programma dat van start is gegaan en volgend jaar een vervolg krijgt met extra hulp van leden.
  • Heldere plannen van Dick Barbier (bestuurslid NGFG) over hoe Commissies binnen het NGFG vorm behouden en krijgen en daarnaast mooie resultaten en nog aankomende stappen rondom communicatie.
  • En nóg een unanieme stemming vóór de begroting van 2024, gepresenteerd door Joris Blaauw (penningmeester NGFG) waarmee de financiële plannen voor het jaarprogramma van 2024 draagvlak hebben gekregen via de ALV.
  • Al het bovenstaande is meer in detail terug te lezen in de ALV-slides.

Aftreden Juliëtte Koemans

Vlak voor het einde van de ALV was nog een minder feestelijke aankondiging: Juliëtte Koemans heeft besloten om na vier jaar af te treden als bestuurslid. Gelukkig volgde daarna snel de rest van het middagprogramma waarvoor de eer toekomt aan Juliëtte (van living statue en fotograaf in de Stadsschouwburg tot een officieel lustrumboek!).Vanuit het perspectief van het overblijvende bestuur is één ding zeker: we gaan met nieuwe energie voortbouwen op het werk van de besturen en leden van het NGFG. Een mooie toekomst voor het NGFG en het FG-schap in het algemeen. 

Juliëtte Koemans & John Borking tijdens ALV 30 november 2023 NGFG

Juliëtte overhandigt John Borking het NGFG jubileumboek

NGFG: 20-jarig jubileum 30 november 2023 entree living statue

Entree Stadschouwburg Utrecht met living statue 't Heertje

Autoriteit Persoonsgegevens

Ricardo Catalan lichtte de coördinated action van de EDBP toe. De AP koos ervoor om de vragenlijsten naar alle FG's in Nederland toe te sturen (invulling op vrijwillige basis). Inmiddels (één dag voor de deadline) heeft de AP van 850 FG's antwoorden ontvangen. “Genoeg om een beeld te krijgen van wat er speelt en waar aandacht naartoe moet”, aldus de AP.

Foto jubileum NGFG 30 nov 2023 - presentatie AP

Sfeerimpressie zaal tijdens presentatie AP, Ricardo Catalan

Daarnaast gaf Ricardo een kijkje in eigen keuken: hoe gaat de AP te werk met een onderzoek naar (verplichte) aanstellingen van FG's bij private organisaties buiten de financiële en zorgsector? Interessant om te horen hoe de zichtbaarheid van een organisatie letterlijk kan bijdragen aan het samenstellen van een doelgroep door de AP. Leidend voor de toezichthouder in dit onderwerp is of de organisaties een argument hadden om wel of geen FG aan te stellen, in plaats van een inhoudelijke discussie over het waarom.

Tot slot vertelde Ricardo over de modus operandi 2.0 binnen de AP. Eén van de kernmerken van deze manier van werken is het concreet betrekken van de rol van de FG wanneer de toezichthouder het gesprek aangaat met een organisatie: "Wat heeft uw FG hierover gezegd?". Dat was ook de gedachte achter het uitsturen van de vragenlijst van de EDPB naar FG's in plaats van organisaties. De AP hoopt daarmee een beter beeld te krijgen van wat FG's vinden. 

NGFG 30 nov 2023: in-131-woorden-wat-het-fg-schap-voor-de-aanwezigen-betekent

In 131 woorden wat het FG-schap voor de aanwezigen betekent

Een lesje ethiek in 45 minuten

Bas Haring mocht het sprekerslijstje afsluiten met een andere kijk op het recht om met rust gelaten te worden en discussies over wat mag en niet mag. Als professor in de Publieke Wetenschap bij Universiteit Leiden was de kans op overlap minimaal, totdat het ging over het cameragebruik bij de universiteit waarmee de vorige spreker als FG zelf ervaring had. De inspirerende kern van het verhaal van Bas raakte een kernpunt in praktijk: waarom vinden anderen (binnen of buiten je organisatie) soms privacy en/of gegevensbescherming niet belangrijk? 

NGFG ALV 30 november 2023 - impressie presenatie Bas Haring

Sfeerimpressie presentatie Bas Haring

Als pragmatische FG ben je wellicht direct geneigd om méér uit te leggen, te herhalen, te foeteren of zelfs te dreigen. Bas liet de zaal zien hoe je door na te denken over waar de andere partij vandaan komt, veel beter in staat bent om te begrijpen hoe een ander over hetzelfde onderwerp kan denken. Met voorbeelden en tegenstellingen werd steeds duidelijker dat denkbeelden vanuit de plichtsethiek (omdat het in de wet staat/principieel) zich moeilijk laten rijmen met die van de consequentie ethiek (kosten versus baten/utilitarisme). Een mooie hersenkraker waar tijdens de informatiemarkt nog over werd doorgepraat.

Dank aan de verschillende organisaties met opleidingen voor FG’s die aan de informatiemarkt hun bijdrage hebben geleverd: Outvie, Considerati, Privacy1 en Privacy op School, Privacy Management Partners, ICTRecht en Privacy Company. Vanuit het NGFG hopen we volgend jaar nog meer banden te versterken en meer partijen te verbinden met de leden. Want samen bereik je meer dan alleen.

Tot in 2024!

NGFG bestuur bij jubileum 20 jarig bestaan op 30 november 2023