NIEUWSARTIKEL

Even voorstellen: aspirant bestuursleden

Geplaatst op 21-03-2024  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Bestuur NGFG

Even voorstellen: aspirant bestuursleden NGFG

In het NGFG nieuwsbericht van 31 januari 2024 heeft het bestuur aandacht gevraagd voor de vacante bestuursfuncties. Naar aanleiding van deze oproep zijn drie sollicitaties ontvangen. Het bestuur heeft met alle sollicitanten gesprekken gevoerd, die hebben geleid tot de voordracht van twee aspirant bestuursleden. Het bestuur heeft bij de selectie gekeken naar een juiste vertegenwoordiging van de leden en een goede samenstelling van het bestuur. Het is nu aan de ALV om zich te buigen over een mogelijke benoeming van de door het bestuur voorgedragen aspirant bestuursleden.

Even voorstellen: wie zijn de aspirant bestuursleden?

De aspirant bestuursleden hebben natuurlijk ieder eigen beweegredenen om bestuurslid van het NGFG te willen worden. Die informatie is belangrijk voor jou als lid om te kunnen bepalen of het aspirant bestuurslid een toegevoegde waarde zal kunnen zijn voor het NGFG Bestuur. Daarom stellen zij zich hieronder even kort aan jou voor.

Martine PassierMartine Passier 

Ik ben een ervaren privacy-jurist met een achtergrond als advocaat en legal mediator in zakelijke mediations. Ik ben nu als (interne) Functionaris Gegevensbescherming werkzaam bij Talpa Network. Samen met mijn team verzorg ik het privacy compliance management binnen de groep van aangesloten vennootschappen. In 2018 heb ik samen de sectie privacyrecht binnen het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen opgezet en als voorzitter geleid tot 2023. Het opzetten en verder uitbouwen van goede initiatieven geeft mij energie.

Ik werk graag mee aan de uitwerking van initiatieven om leden verder met elkaar te verbinden. Als FG’s kunnen we namelijk veel van elkaar leren en ook de finesses van het vak met elkaar delen. Door samenwerking en de kennisdeling binnen het NGFG kun je je gesterkt voelen in de uitoefening van jouw functie. Daar zit, wat mij betreft, de kracht van het NGFG: een vereniging waar vakgenoten elkaar ontmoeten in het kader van kennisoverdracht op het gebied van persoonsgegevens. Ik zet daar als nieuw bestuurslid graag mede ‘mijn schouders onder’.

Het geeft me veel plezier en voldoening om het vak van FG verder te brengen, onder meer door kennisoverdracht, intervisie en mentoring van vakgenoten. Ik zet me daarom graag in voor het NGFG om als bestuurslid mee te helpen aan de verdere uitbouw en professionalisering van de vereniging.

Gosse BijlengaGosse Bijlenga

Sinds 2017 ben ik zoals zo velen van jullie in het privacyvak gerold. Ik ben in 2017 gestart bij een auditorganisatie en heb daar de afdeling privacy consultancy opgezet. Vlak voor 25 mei 2018 heb ik mijn eerste opdracht als FG gekregen bij een gemeente en ben ik lid geworden van het NGFG. In 2022 ben ik partner geworden bij L2P, een consultancybureau gericht op informatiebeveiliging en privacy. Momenteel vervul is de rol van FG voor verschillende organisaties in diverse sectoren.

Als echte vakidioot wil ik alle ontwikkelingen in de markt scherp in de gaten houden. Ik moet alleen vaststellen dat dit een utopie is omdat het vakgebied allesbehalve stil staat. Het is daarom noodzakelijk dat we kennis delen om sterker te kunnen staan. Kennis, ervaring en inzichten willen delen en het voorop gaan in het continu willen verbeteren van de kwaliteit van privacy professionals. Dat is waar naar mijn mening de kracht moet liggen van het NGFG. Dit zodat we als individu niet steeds opnieuw het wiel hoeven uitvinden.

Als FG hebben we het soms al zwaar genoeg en een steuntje in de rug van collega’s is echt welkom. Mijn ervaring als partner bij een scale-up zoals L2P op het gebied van bedrijfsvoering waaronder financiën hoop ik te kunnen gebruiken voor het NGFG.