Home / Actueel / Nieuws

Wat jullie tot nu toe wilden weten over het mentor en intervisie programma

Geplaatst op 24-03-2023  -  Categorie: Groeien  -  Auteur: Karen Siemers, voorzitter

Foto Kick Off Mentor & Intervisie programma 2023

Afgelopen vrijdag, 20 maart 2023, vond de kick off van het mentor en intervisie programma, gefaciliteerd vanuit het NGFG, plaats met meer dan 60 deelnemers. Jeroen Ouendag lichtte toe hoe kennisproductie werkt, hoe slimme mensen leren, wat het verschil is tussen mentoring en intervisie. Karen Siemers gaf uitleg over de rationale erachter en praktische zaken. Weet je al genoeg en wil je jezelf direct aanmelden? Klik dan hier voor de rollen en bijbehorende aanmeldformulieren. In en rondom de kennissessie zijn goede vragen gesteld die we hier graag (nog eens) beantwoorden.

 1. Wat is precies het verschil tussen mentoring en intervisie?
 2. Is er ook ruimte voor inhoudelijke kennisdeling tijdens mentoring en/of intervisie?
 3. Werkt het beter om in een intervisiegroep vakgenoten te verzamelen uit dezelfde sector of juist verschillende sectoren?
 4. Kunnen de intervisiegroepen duurzaam lokaal worden opgestart?
 5. Wat is het maximaal aantal deelnemers van dit programma?
 6. Wat is de verwachte tijdsbesteding als je meedoet aan dit programma?
 7. Kan iedereen mentor of intervisiebegeleider worden?
 8. Zijn er bepaalde criteria rondom werkervaring voor de mentee of intervisiegroepsleden?
 9. Gaat het werken als je in een diverse intervisiegroep zit met FG's die veel meer of minder ervaring hebben dan jijzelf?
 10. Is twee mentorgesprekken of intervisiebijeenkomsten niet veel te weinig?
 11. Wat is het grootste voordeel van dit programma?

Wat is precies het verschil tussen mentoring en intervisie?

Bij mentoring heb je vaker te maken met een ervaringsverschil tussen mentor en mentee. De mentor put uit ervaring en meer vlieguren om de mentee goed te kunnen begeleiden. Bij intervisie hoeft dit niet per definitie. Intervisie vindt natuurlijk plaats binnen een grotere groep. Gemene deler is: een zinvol helpend gesprek bereiken gericht op de ontwikkeling van competenties in je beroep.
Terug naar vragen >

Is er ook ruimte voor inhoudelijke kennisdeling tijdens mentoring en/of intervisie?

Kennisdeling is iets anders dan kennisproductie. De kans die je nu krijgt is juist om iets anders te bespreken dan een nieuwe uitspraak, een best practice of algemene ontwikkeling in het privacygebied. In praktijk zal het een beetje door elkaar lopen, dus je kunt kort nieuwe kennis die je nog niet had ophalen, maar gaat daarna vooral in op de persoonlijke gedragingen waarin je je kunt ontwikkelen. De nadruk moet gaan liggen op ‘het kunnen’ in plaats van ‘het weten’.
Terug naar vragen >

Werkt het beter om in een intervisiegroep vakgenoten te verzamelen uit dezelfde sector of juist verschillende sectoren?

Het kan allebei, maar ervaring leert dat juist vanuit andere sectoren weer mooie nieuwe inzichten kunnen komen. Dus schroom niet om juist een groep te verzamelen of uit te breiden met leden die niet in één en dezelfde sector werkzaam zijn.
Terug naar vragen >

Kunnen de intervisiegroepen duurzaam lokaal worden opgestart?

Absoluut. Deelnemende intervisiegroepen kunnen reeds bestaan en een groepslid naar voren schuiven. Als je nog geen groep hebt, kun je via het NGFG Forum een oproep plaatsen of vinden. Omdat online bijeenkomen niet de voorkeur heeft, is het logisch dat de groepen door leden worden georganiseerd. Zo kun je zelf inschatten of je verder wil of kunt reizen of juist liever in je eigen regio blijft.
Terug naar vragen >

Wat is het maximaal aantal deelnemers van dit programma?

Op 17 mei gaat Jeroen Ouendag 20 mentoren en 20 intervisiebegeleiders klaarstomen voor hun nieuwe rol en krijgen zij de NGFG leidraad voor resp. mentoring en intervisie uitgereikt. Het aantal mentees kan groter zijn dan 20 als mentoren meteen met meer dan één mentee aan de slag willen, dat is aan hen. De intervisiebegeleiders hebben ieder hun eigen groep die idealiter bestaat uit tussen de 6 en 10 personen.
Terug naar vragen >

Wat is de verwachte tijdsbesteding als je meedoet aan dit programma?

De trainingen voor mentoren en intervisiebegeleiders duren een halve dag. De gesprekken en intervisies die daarna plaatsvinden (minimaal 2) duren tussen de 1,5 en 2 uur. Voor de mentoren en intervisiebegeleiders is er ook nog een terugkomsessie van een paar uur. De rest gebeurt ertussen in – dus gedurende je normale werkzaamheden als FG.
Terug naar vragen >

Kan iedereen mentor of intervisiebegeleider worden?

Binnen het programma stellen we wat voorwaarden waarvan door ervaringsdeskundigen is aangegeven dat het een goed uitgangspunt is. Voor mentoren is het een goede pre om jezelf nieuwsgierig op te stellen. Met meer ervaring kun je dan wel voorleggen of je mentee wil weten hoe jij erover denkt, maar niet zonder afstemming. Als intervisiebegeleider heb je een soortgelijke positie maar dan in groepsdynaniek, je distantieert jezelf enigszins van de casussen die worden ingebracht en besproken door de groepsleden, juist om goed te kunnen begeleiden. Die aandachtspunten komen uitgebreid aan bod in de training en bijbehorende leidraden.
Terug naar vragen >

Zijn er bepaalde criteria rondom werkervaring voor de mentee of intervisiegroepsleden?

Je hoeft geen beginneling te zijn om je in te schrijven als mentee of als groepslid deel te nemen aan intervisiegroepen. Ook als je al veel vlieguren gemaakt hebt, kan een mentorschap bij een vakgenoot of intervisie van waarde zijn. De enige kanttekening is dat je iets moet willen leren. Het helpt als je zelf al concrete ideeën hebt die je wil bespreken met je mentor. Sterker nog, dat wordt van jou als mentee verwacht. Eigen inbreng dus. Net zoals je als intervisiegroepslid ook verwacht wordt casussen in te brengen.
Terug naar vragen >

Gaat het werken als je in een diverse intervisiegroep zit met FG's die veel meer of minder ervaring hebben dan jijzelf?

Als de gesprekken alleen gaan over inhoudelijke kennisdeling, dan merk je dat de dynamiek niet optimaal is. Maar bij goede intervisies verschuift het gesprek van de inhoud naar het gedrag en de omstandigheden. De FG van de grootste organisatie van Nederland heeft daarin niet perse het laatste woord omdat de situatie in een kleinere organisatie en de persoon van de FG niet vergelijkbaar zijn.
Terug naar vragen >

Is twee mentorgesprekken of intervisiebijeenkomsten niet veel te weinig?

De voorwaarde die we stellen is dat er minimaal twee sessies zijn tussen de training en de terugkomsessie. De terugkomsessie is niet bedoeld als einde van het programma, maar als reflectiemogelijkheid voor de mentoren en intervisiebegeleiders. Naarmate de tijdsperiode langer wordt zal de kwaliteit toenemen, daarin hopen we op het enthousiasme en inzet van de deelnemers zelf (in plaats van dat we dat verplicht stellen). Op basis van de feedback kunnen we vormgeven aan ondersteuning voor de lichting van 2023 in het programma van 2024.
Terug naar vragen >

Wat is het grootste voordeel van dit programma?

Dat je andere dingen gaat doen met behulp van vakgenoten die je normaal gesproken sneller overslaat: reflecteren, leren en jezelf ontwikkelen door zélf aan de slag te gaan in plaats van puur kennis te halen van iemand die het al zegt te weten. Daarnaast is de leercurve die je opdoet voor jezelf heel waarschijnlijk ook goed te gebruiken in je inhoudelijke werk als FG.
Terug naar vragen >