Home / Actueel / Nieuws

Update ledenadministratie NGFG

Geplaatst op 01-03-2024  -  Categorie: Verenigingsnieuws  -  Auteur: Peter Kager

Beeld van stapel ordners

Tijd voor een update over onze ledenadministratie, er is goed nieuws te melden! Langzaam, maar gestaag groeit ons ledenaantal na de opschoning van het afgelopen jaar. Elke nieuwe aanmelding is een stap vooruit en laat zien dat ons werk wordt gewaardeerd. Dus laten we een applausje geven voor al onze nieuwe leden - welkom aan boord, jullie maken het NGFG sterker!

Ondertussen boeken we ook vooruitgang met het opschonen en verbeteren van onze ledenadministratie. We verwijderen dubbele gegevens, updaten contactgegevens en waarderen de feedback die we daarop krijgen enorm. Het resultaat? Een gezondere administratie waardoor we jullie makkelijker kunnen bereiken als dat nodig is én door het vereenvoudigen van de administratie meer tijd (en dus geld) voor waardevolle activiteiten voor jullie als lid!

Lidmaatschap NGFG nu écht op persoonlijke titel

Het lidmaatschap is met instemming van de ALV nu écht persoonljk geworden. Dit is ook vastgelegd in de geactualiseerde statuten. Concreet betekent dat, dat alle NGFG-leden op persoonlijke titel lid zijn. Je bent dus ook persoonlijk verantwoordelijk voor tijdige betaling van contributiefacturen. NGFG factureert niet (meer) aan werkgevers. De contributiefacturen voor 2024 zullen jullie dan ook eind maart op jullie privé e-mailadres ontvangen. Controleer dus of jouw lidmaatschapgegevens juist zijn! Natuurlijk staat het jullie vrij om de contributiefactuur na betaling ter declaratie in te dienen bij jullie werkgevers, maar primair ben je zelf verantwoordelijk. Note: lidmaatschappen zijn ook niet (meer) overdraagbaar aan nieuwe collega's bij jouw werkgever. 

Verzoek aanpassen lidmaatschapsgegevens

Jullie hebben allemaal hopelijk de e-mail gezien met het verzoek om jullie contactgegevens te updaten en privégegevens in te vullen. Het is goed om hier nog even op te merken dat jullie privégegevens alleen en strikt worden gebruikt voor de facturatie van de contributie. Nieuwsbrieven en leden zoeken leden-verzoeken worden wél naar jullie werk e-mailaccounts gestuurd. 

Voor diegenen die al gehoor hebben gegeven aan ons verzoek: veel dank! Heb jij jouw gegevens nog niet aangepast: graag alsnog doen via de ledenpagina, tabje mijn gegevens en vervolgens in het pull down menu mijn gegevens en mijn groepen. Voor vragen kun je contact opnemen met Joëlle van Baren o.v.v. NGFG: vraag over mijn lidmaatschapsgegevens. 

Feedback en/of ideeën welkom!

Er is altijd ruimte voor verbetering. Dus als je suggesties hebt, laat het ons weten. Of het nu gaat om nieuwe evenementen, feedback over communicatie of gewoon een woord van aanmoediging - we horen graag van jullie.

Het NGFG groeit, onze ledenadministratie wordt beter en we blijven streven naar meer. Samen zijn we sterker en samen kunnen we nog veel meer bereiken!