Home / Actueel / Nieuws

Wat doe je als er geen uitzonderingsgrondslag van toepassing lijkt te zijn?

Geplaatst op 04-10-2023  -  Categorie: Groeien  -  Auteur: Joris Blaauw

Beeld van mensen die kennis delen en samenwerken

De een heeft er vaker mee te maken dan de ander: verwerkingen van bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens. Soms leidt dit in praktijk tot hevige discussies over de juridische grens. Mag het of mag het niet? We nodigen jullie uit inzichten en ervaringen te delen over advisering vanuit jouw FG-rol bij een ogenschijnlijk niet-toegestane verwerking van bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens. Stuur een e-mail aan taairaterces.[antispam].@ngfg.nl. Met jullie input wil het NGFG de eerste stap zetten richting praktische handvatten voor FG’s die hier in praktijk tegenaan lopen.

Naar welke input zoekt NGFG?

Als FG adviseren we over en controleren we verschillende soorten verwerkingen van persoonsgegevens. Verwerking van bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens krijgt vanwege hoge risico’s vaak onze bijzondere aandacht. In de praktijk lopen meerdere FG's er tegenaan, dat bij sommige verwerkingen van die specifieke persoonsgegevens er geen grondslag lijkt te zijn, terwijl de verwerking van de gegevens evident noodzakelijk is. Dan ontstaan er mooie (juridische) discussies met een weerslag in praktijk.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • een curator van een zorginstelling die, bij de uitoefening van zijn wettelijke taken als curator, zorgdossiers moet veiligstellen;
  • een sportclub die medische gegevens verwerkt om sporters te helpen hun prestaties te verbeteren;
  • financiële transacties waaruit duidelijk wordt wie contributie betaalt aan een politieke partij, vakbond of patiëntenvereniging.

Handvatten en bespreking onderwerp bij relevante partijen

Het NGFG wil zich verdiepen in deze situaties. Beoogd doel is om praktische handvatten te kunnen bieden aan FG’s. Vanuit onze positie als collectieve belangenbehartiger ziet het NGFG het als haar taak om in het kader van deze handvatten ook het gesprek aan te gaan met de Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie van Justitie & Veiligheid. Hiervoor hebben wij de input van onze leden nodig; van jou dus!

Deel nu jouw ervaringen en inzichten over dit onderwerp

Wil jij jouw ervaringen met ons delen? Stuur dan een e-mail aan taairaterces.[antispam].@ngfg.nl met als onderwerp uitzonderingsgrondslag. Op basis van jullie input gaat het NGFG verkennen welke praktische handvatten een aanvulling kunnen zijn op de toolbox van FG’s en welke gesprekken met welke partijen hieraan kunnen bijdragen.