Home / Actueel / Nieuws

Bijeenkomst 15 mei '24: Nationaal Register Functionarissen Gegevensbescherming

Geplaatst op 11-06-2024  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Peter Kager

Bijeenkomst NRFG ministerie J&V 15 mei 2024

De start van een nieuwe fase richting een register voor Functionarissen Gegevensbescherming (FG's) is met veel enthousiasme ingezet. Met een indrukwekkende afvaardiging van zowel leden als bestuur, waren wij op 15 mei aanwezig bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel van deze bijeenkomst? Brainstormen en concrete stappen zetten richting de lancering van het FG-register op 11 december 2024. Zet die datum alvast in de agenda!

De dag stond bol van goede, praktische en concrete ideeën. We kijken dan ook met veel tevredenheid en nieuwe energie terug op deze eerste stap van de nieuwe fase. Het is echter duidelijk dat we er nog niet zijn en dat er nog veel werk voor de boeg ligt. Belangrijke vragen dringen zich op, zoals: Welke vorm moet het register krijgen? Wie gaat het beheren? Welke kwaliteitseisen moeten eraan gesteld worden? Is er een reglement van orde nodig? En welk doel dient het FG-register uiteindelijk?

Werkgroepen en stuurgroep NRFG

Deze en vele andere vragen zullen verder worden uitgewerkt door diverse werkgroepen. Elke werkgroep buigt zich over specifieke aspecten van het register om zo tot een gedetailleerde en doordachte opzet te komen. Als NGFG maken wij deel uit van de stuurgroep die de adviezen van de werkgroepen zorgvuldig zal evalueren. Ons doel is om te komen tot een breed gedragen en hoogwaardig kwaliteitsregister voor FG's.

Tijdens de bijeenkomst werd er intensief gediscussieerd over de kernfuncties van het register. Er werden ideeën geopperd over certificering, accreditatie en het waarborgen van continue professionalisering van FG's. De betrokkenheid en het enthousiasme van alle deelnemers waren duidelijk voelbaar en wezen op een gedeeld commitment om dit project tot een succes te maken.

Lancering NRFG

De volgende stap? Op woensdag 4 september komen de werkgroepen en de stuurgroep opnieuw bijeen om verdere invulling te geven aan dit traject. De komende maanden zullen in het teken staan van samenwerking, uitwerking van ideeën en concrete plannen maken om ervoor te zorgen dat we op 11 december 2024 een solide en functioneel FG-register kunnen lanceren. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen, met de kennis en inzet van alle betrokkenen, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de professionalisering en kwaliteitsborging van FG’s in Nederland.