Home / Actueel / Nieuws

Terugblik ALV en kennisevent 13 april 2023

Geplaatst op 01-05-2023  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Bestuur NGFG

NGFG voorjaars-ALV 13 april 2023 - sfeerimpressie

Eerlijk is eerlijk: als vrijwel compleet nieuw bestuur is het toch even spannend om de eerste voorjaars-ALV te organiseren. Een voorjaars-ALV is immers bedoeld om de leden een blik te geven op het verloop van het vorige jaar (2022) én om de leden te informeren over de doelstellingen voor het komende jaar (2023).

Terugblik gerealiseerd 2022 en plannen 2023

Voor ons was het extra spannend, omdat wij niet alleen terug moesten blikken op wat een voorgaand bestuur had gerealiseerd in 2022, maar omdat wij ook de goedkeuring van de ALV moesten krijgen voor de door ons - in samenwerking met actieve NGFG-leden - opgestelde missie, visie en meerjarenstrategie. Voorts was het voor ons ook even puzzelen met de cijfers over 2022 en het opstellen van een plan van aanpak voor de hierbij door ons en de kascontrolecommissie gesignaleerde 'problemen'. 

Aan de hand van een heldere presentatie en door het tijdig toesturen van alle bij een ALV behorende documenten aan de leden, verliep de vergadering gemoedelijk. Alle aanwezigen waren zich bewust van de vele zaken en taken die voor verbetering in aanmerking komen en gelukkig bleek dat alle aanwezigen zich goed konden vinden in de plannen van het bestuur. 

Presentatie & jaarstukken

Voor diegenen die niet aanwezig konden zijn, en natuurlijk voor diegenen die alles nog even na willen lezen, hebben wij de volgende documenten klaargezet: 

  1. Presentatie bestuur voorjaars-ALV, 13 april 2023
  2. Jaarverslag 2022
  3. Financieel jaarverslag 2022
  4. Verklaring Kascontrole commissie
  5. Begroting 2023
  6. Concept notulen voorjaars-ALV, 13 april 2023

Terugblik op aansluitend kennisevent

Na de ALV vond in het kader van kennisdeling het kennisevent De rol van de DPO, de meest aansprekende casussen van de afgelopen 20 jaar plaats. Friederike van der Jagt, privacyrechtadvocaat bij Hunter Legal, nam ons aan de hand van een aansprekende presentatie mee in de uitdagende rol die een FG nu eenmaal speelt. Want ja, als FG lopen we er allemaal tegen aan dat bijvoorbeeld de gemiddelde manager niet altijd een goed beeld heeft van wat een FG allemaal doet. Kan die rol niet in 0,1 fte? En kan je misschien meteen ook even de CISO-rol erbij pakken? Soms worden FGs simpelweg genegeerd, zoals we zagen in het onderzoek dat de AP bij de Belastingdienst uitvoerde. Wat doe je met een FG die ambities heeft en zich verkiesbaar stelt als OR-lid? Deze en vele andere vragen zijn in de jurisprudentie en onderzoeken van de privacytoezichthouders aan bod gekomen. Friederike van der Jagt zette alles voor ons in een uurtje op een rij. Bekijk hier de presentatie.

Netwerkborrel

Tijdens de borrel ging de kennisdeling nog even door. Wat leuk om weer veel inmiddels bekende gezichten te zien! En wat een goede gesprekken waren er gaande. We vroegen de deelnemers van deze dag weer om een evaluatieformulier in te vullen en de samenvatting van de ontvangen evaluatieformulieren kun je hier bekijken.