Home / Actueel / Nieuws

Online Strategie presentatie met input van leden

Geplaatst op 06-03-2023  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Karen Siemers

laptop-koffie 2

 

Op vrijdag 17 februari vond online een sessie plaats waarin Karen de concept strategie nader toelichtte aan de leden. Doel? Kijken of het bestuur op de goede weg zit en luisteren naar input van leden om waar mogelijk de strategie te versterken. Alleen met voldoende draagvlak heeft deze strategie een slagingskans. 

Met rond de 20 leden is een positief gesprek gevoerd over de plannen en klonken er goede kritische vragen en nuanceringen. Die feedback heeft geresulteerd in een concept strategie 1.0 die het bestuur op 13 april tijdens de voorjaars-ALV ter stemming voorlegt aan de leden. Daar is het doel naast een positieve stemronde, niet alleen een breder draagvlak, maar ook commitment van de leden om de strategie samen te behalen. De concept strategie 1.0 komt voorafgaand aan de ALV bij de agenda-stukken online.    

Onderstaande punten vatten de belangrijkste feedback samen.   

Het NGFG als collectieve belangenbehartiger op projectbasis:   

  • Laat de collectieve belangenbehartiging terugkomen in missie en strategie.   
  • Geef aan hoe projectbasis eruitziet en welke voorbereiding daarvoor nu al een optie is (welke algemene belangen zijn al uit te dragen en welke vragen zijn al te beantwoorden zonder dat de vraag er ligt)   
  • Focus blijven behouden op het fundament bouwen en contact met leden (voor beter zicht op het belang dat NGFG dient uit te dragen)  

Visie & missie:   

  • Concretiseer de externe rol van het NGFG: gesprekspartner met gezag, zichtbaarheid binnen én buiten de vereniging  
  • Bevorderen kwaliteit houdt ook bewaken en borgen in, ook de kwaliteit van beroepsgroep een missie van meer dan alleen NGFG-leden  

Strategie:  

  • Zowel ambitieus als niet-ambitieus genoeg, het is in ieder geval een uitdaging waarover het bestuur op tijd transparant moet zijn in de tussentijd (wat lijken we niet te halen)  
  • Doelen gesteld op basis van huidige organisatie NGFG, maar voorwaarde is dat grote groep leden actief daaraan bijdraagt  
  • In meerjarenstrategie nuanceren dat professionaliteit en organisatie aandacht krijgt om doelen te bereiken  
  • Kennisdeling in netwerken waar effectief en verdiepende kennisdeling plaatsvindt, maar aandacht houden voor kennisdeling buiten die netwerken  

Na afloop is door middel van een poll geconcretiseerd hoe de deelnemende leden tegen de strategie aankijken met de geformuleerde feedbackpunten. Zijn ze nog lid? Hieronder de resultaten:   

poll

 

Bovenstaande beeld laat een mooie positieve indruk achter. Met deze strategie is voor de komende jaren vastgelegd waar het NGFG naar toewerkt. Het geeft focus en richting aan alle werkzaamheden. Of we alle doelen halen is vooraf nooit stellig te zeggen, maar wat zeker is dat het bestuur er hopelijk samen met de leden er voor 100% voor gaat! 

 

 

foto-karen-siemers

Karen Siemers