Home / Actueel / Nieuws

NGFG leden door de jaren heen, afl. 3: Sylvia Meinders aan het woord

Geplaatst op 01-10-2023  -  Categorie: Verbinden  -  Auteur: Sylvia Meinders

 

copyright-ngfg-sylvia-meinders

Interview met Sylvia Meinders, FG bij de Gemeente Enschede

Met het oog op het 20-jarig bestaan van NGFG in 2023 zijn we naast de online reeks ‘Bestuursinzichten door de jaren heen’ ook gestart met de reeks NGFG leden door de jaren heen. In deze reeks blikken we met oud-leden en huidige leden terug op herinneringen, inzichten en ervaringen als lid van het NGFG. Ook werpen we een blik op de verwachtingen t.a.v. de toekomst. De derde in deze reeks is Sylvia Meinders, FG bij de gemeente Enschede. We stelden haar zeven vragen.

 

 1. Hoe heb jij NGFG leren kennen?
  Dat is al wel een tijdje geleden, maar volgens mij ben ik het online tegengekomen toen ik op zoek was naar informatie voor de FG. Ik was in 2016 adviseur integrale veiligheid voor een kleine verpleeghuisorganisatie en kreeg de taak om beleid te ontwikkelen t.a.v. de toen aankomende wet melding datalekken. Daarna fuseerde dit verpleeghuis en binnen de fusieorganisatie kreeg ik als adviseur beleid en kwaliteit, de taak om de organisatie voor te bereiden op de komende AVG regelgeving. Daar ben ik vol enthousiasme aan begonnen en ik kwam er al snel achter dat de wet veel meer inhield dan dat de organisatie vooraf had bedacht. Ik heb me ingeschreven voor een cursus om meer te leren, maar ben ook gaan zoeken op het internet naar meer informatie. Begin 2018 kwam ik de site van het NGFG tegen. Ik ben in die tijd ook veel gaan shoppen bij andere privacyautoriteiten, met name die van Frankrijk, Groot Brittannië en België. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens liep helaas in die tijd minder hard in het faciliteren van bijvoorbeeld goede handzame formats ed. als de andere Europese collega’s.

 2. Wanneer ben jij lid geworden van NGFG en had je daar een specifieke reden voor?
  Ik moest het even opzoeken, maar ik ben kort nadat ik ben aangesteld als FG voor een VVT-zorgorganisatie lid geworden van het NGFG. Dat was op 22-06-2018. De reden was voor mij vooral om een netwerk van collega’s te hebben, om vragen te kunnen stellen en gerichte informatie te kunnen opzoeken. En daarbij was lid worden van het NGFG een logische keuze. De wet wat nog zó nieuw in mijn sector en het is een ‘eenzame’ functie, dus dan heb je wat steun in de rug nodig.

 3. Wat waren jouw verwachtingen ten aanzien van een NGFG lidmaatschap?
  Ik had eerlijk gezegd wel een wat grotere database verwacht ?. Maar het feit dat er een community is, zodat je eenvoudig in contact kunt komen met collega’s, maakte veel goed. Ook heb ik veel informatie kunnen vinden die mij hielp om goed een gesprek te kunnen aangaan over bijvoorbeeld de positionering in de organisatie. In die tijd was het voor iedereen nog erg zoeken, zowel voor mij als voor de bestuurder en het MT.

 4. Is er in de loop van de tijd iets veranderd aan jouw verwachtingen en zo ja, hoe komt dat?
  Ja, je ziet dat er veel ontwikkelingen zijn geweest de afgelopen jaren. In 2018 waren er veel verschillen tussen FG’s onderling: in sommige sectoren stond aandacht voor privacy al redelijk stevig, voor andere organisaties (zoals waar ik werkzaam was) was alles nog erg nieuw. Ik voelde me toen vaak nog wel erg klein in verhouding tot de al meer geroutineerde collega’s.

  Nu hebben we allemaal een bepaalde mate van volwassenheid bereikt, wat het ook voor een vereniging als het NGFG mogelijk maakt om een verdiepingsslag te maken en dat zie ik ook terug op de website en bij de bijeenkomsten.

  Toch zie ik nog veel uitdagingen waar wellicht ook het NGFG een rol in kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing binnen onze beroepsgroep en de behoefte van organisaties aan meer ondersteuning door privacyofficers. Het is heel goed dat het werkveld inziet dat aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens een vaste en prominente plek verdiend, maar het aanbod op de arbeidsmarkt is krap. Hoe wordt je FG of PO? Je kunt allerlei opleidingen volgen, maar het vak leren doe je toch echt in de praktijk. Hoe gaan we hier de komende periode met elkaar mee om? Hoe maken we jonge mensen enthousiast en hoe helpen we ze om de omslag te maken naar een FG of PO die èn goed op de hoogte is van de regelgeving èn begrijpt waar de organisatie en met name de medewerkers mee te maken hebben èn de nodige soft skills heeft om dit op een goede manier bespreekbaar te maken en hierin te begeleiden, adviseren en zo nodig handhaven?

 5. Zijn er misschien al kennisgroepen of programma’s waarvoor jij je hebt aangemeld / gaat aanmelden?
  Ik heb me op dit moment nog niet actief aangemeld voor een specifieke kennisgroep. Ik wil wel graag meedoen met het intervisieprogramma en heb me daar voor aangemeld. De reden is dat ik ongeveer 10 maanden geleden ben begonnen als FG bij de gemeente Enschede. Dat is een hele nieuwe en tegelijkertijd uitdagende omgeving voor me. Het blijft dezelfde AVG, maar in een context van totaal andere vigerende regelgeving. En super interessant. Ik heb het hierbij enorm naar mijn zin, dit geeft ook heel veel (nieuwe) energie. Maar zoals eerder aangegeven: het is een solistische functie en ik wil graag voorkomen dat ik een kokervisus ga ontwikkelen. Je hebt altijd collega’s nodig om je blinde vlekken te kunnen ontdekken.

 6. Wat voor soort FG ben jij? Hoe stel jij je op binnen jouw organisatie en loop je daar tegen specifieke situaties of vragen aan?
  Mijn motto (staat ook op ons intranet) is: “Privacy by design is de mooiste manier van handhaven”. Ik ben een FG die graag vroegtijdig betrokken wordt, zodat ik vooraf adviezen kan geven of kan wijzen op risico’s. Op die manier ben ik zo min mogelijk de FG die aan het einde van een proces een spaak in het wiel moet steken. Dat vind ik niet alleen zelf niet leuk om te doen (als het moet dan doe ik het hoor!), maar het is ook niet leuk voor de medewerkers. Het levert veel herstelwerk op en kost ook veel tijd. Ik wil daarom laagdrempelig benaderbaar zijn en daarbij is mijn leus: “Alleen vragen die je niet stelt zijn dom”. Ik beantwoord ze zelf, leg uit, wijs de weg, of verwijs naar een privacyofficer voor de praktische begeleiding. Daarbij moet je dus veel investeren in de relatie. Laat medewerkers weten wie je bent, laat zien dat je niet die FG bent die steeds maar roept ‘dat mag niet van de AVG’, want er mag best heel veel. Daarbij moet je luisteren naar waar ze zich zorgen over maken, of welk probleem ze willen oplossen en niet meteen met je oordeel klaar staan of met je vingertje wijzen. En vooral: help ze zelf afwegingen maken op basis van de risico’s. Dat lukt niet in één keer, daar moet je blijvend in investeren. De organisatie is steeds in beweging, wet- en regelgeving veranderd steeds en daarbij hebben we als overheid een mooie taak om weer een stuk vertrouwen te herkrijgen van de ‘burger’, die helaas te maken heeft gehad met een overheid die privacy niet op alle terreinen goed heeft bewaakt. Daar past dus ook bij dat je als FG mee blijft veranderen en je blijft ontwikkelen. Dàt maakt het vak ook zo ontzettend leuk en boeiend.

 7. Wat komt er de komende jaren op jou af ten aanzien van jouw rol als FG?
  Er komen de komende jaren nieuwe wetten op de gemeenten af. Denk bijvoorbeeld aan de WAMS (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein) die een relatie heeft met het beschermen van persoonsgegevens. Maar ook de techniek staat niet stil. Voor veel meer doelen kunnen bijvoorbeeld drones worden ingezet. Maar hoe doe je dat in lijn met de AVG? En hoe stel je inwoners gerust dat ze nog steeds onbespied kunnen zonnen in hun achtertuin? Of denk aan technologische ontwikkelingen zoals het gebruik van Artificial Intelligence (AI). Dat zijn uitdagingen op het gebied van de AVG, maar zijn tegelijkertijd ook een mooie persoonlijke uitdaging voor jezelf als FG. En dat vind ik juist zo leuk aan mijn functie: de wereld staat nooit stil, dus ik heb continu nieuwe onderwerpen waar ik me in mag verdiepen en wat van mag vinden; en dat vind ik heerlijk om te doen!

Contact opnemen met Sylvia Meinders

Zoek haar gegevens dan even op op de pagina leden zoeken leden of leg een linkje via haar LinkedIn profiel