Home / Actueel / Nieuws

NGFG Commissie gemeenten van start

Geplaatst op 27-02-2024  -  Categorie: Groeien  -  Auteur: Syvia Meinders

Beeld van panden grenzend aan water

Op 18 januari 2024 is de NGFG Commissie gemeenten enthousiast van start gegaan. FG’s van negen gemeenten nemen hier aan deel en acht van hen konden bij de eerste startbijeenkomst aanwezig zijn. Op dit moment nemen de FG’s van de gemeenten Alkmaar, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Enschede, Groningen, Helmond, Oss en Utrecht deel aan dit overleg.

Aanleiding voor de start van deze commissie is dat we als FG’s van gemeenten te maken hebben met veel gemeenschappelijke problematiek en vraagstukken. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen zelf steeds weer het wiel opnieuw moet uitvinden, is samenwerking nodig en behulpzaam. We willen daarom graag gezamenlijk thema’s oppakken die ons bezighouden, sparren over vraagstukken en dilemma’s en vooral met elkaar verbinden. We willen van elkaar leren, intervisie vormgeven en tot kruisbestuiving komen.

Grotere of gevoelige dossiers op agenda zetten

Ook is de commissie een mooi middel om als gezamenlijke groep signalen te kunnen geven ten aanzien van wat landelijk speelt. Het NGFG en de commissie heeft hierbij contacten met onder andere de IBD (Informatie Beveiligings Diens), VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en (regionale) kenniskringen van FG’s. Op deze manier kunnen we aandacht hebben voor actuele, grotere of gevoelige dossiers en deze ook elders op de agenda krijgen.

Over de commissie Gemeenten

Afgesproken is dat de commissie Gemeenten idealiter uit 12 tot 15 personen bestaat, die allen actief en duurzaam als FG voor een gemeente werkzaam zijn. Dus er zijn nog leden welkom! De commissie beslist gezamenlijk over de toelating van leden.

Aanmelden eerstvolgende bijeenkomst commissie Gemeenten

De eerstvolgende bijeenkomst is op 21 maart te Amersfoort. Dit is een fysieke bijeenkomst. Wil je je aanmelden als lid van de commissie of hier eerst meer over te weten komen: neem dan gerust contact met mij op.

Sylvia Meinders,
FG, gemeente Enschede,
Voorzitter NGFG Commissie gemeenten