Home / Actueel / Nieuws

Flinke reservering in begroting 2023 voor FG register

Geplaatst op 29-04-2023  -  Categorie: Groeien  -  Auteur: Peter Kager, Joris Blaauw, Bestuur NGFG

Beeld van hand bij archiefbox

Dat het NGFG bestuur en veel NGFG-leden het oprichten van een officieel FG register toejuichen, is inmiddels meer dan duidelijk. Vandaar ook de uitgesproken ambitie van het bestuur om in 2027 een centraal FG-register met meer dan 1000 FG's die voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen te realiseren.

Wens ministerie J&V voor oprichting nationaal register voor FG's

Uit het, inmiddels al weer enigszins verouderde, nieuwsbericht op security.nl van 5 september 2022 bleek dat ook Minister Weerwind voor Rechtsbescherming inmiddels laat onderzoeken of er een nationaal register voor Functionarissen Gegevensbescherming kan worden opgericht, om deze functie zo verder te professionaliseren en het toezicht op de naleving van de AVG te verbeteren. 

Rol NGFG t.a.v. FG register 

Het bestuur heeft op 13 april jl. in samenspraak met de ALV de visie, missie en strategie van NGFG voor de komende vier jaar vastgelegd. Daarin is duidelijk terug te vinden dat NGFG haar leden wil ondersteunen bij het uitoefenen van de FG-functie/de rol van de FG in organisaties. Daarbij speelt het bevorderen, bewaken en borgen van de kwaliteit van het beroep FG, alsmede het behartigen van de collectieve belangen van de beroepsgroep vanuit de rol van een gezaghebbende gesprekspartner, een belangrijke rol. Op basis van deze uitgangspunten moet het NGFG dus zeker een  belangrijke rol spelen bij de oprichting van een FG register. 

Daarnaast, zeg nu zelf, als je er even goed over nadenkt, heeft het NGFG eigenlijk al een FG register, namelijk de ledenadministratie van NGFG. Dit register zou prima als basis voor zo'n officeel, nationaal FG register kunnen dienen.

Onder bepaalde voorwaarden en met inachtneming van een secure, niet commerciële werkwijze is het bestuur er zeker ook voorstander van om het FG register aan te vullen met bijvoorbeeld de nodige kwaliteitskenmerken. 

NGFG reserveert aanzienlijk bedrag voor oprichting FG register 

Om de ontwikkeling van een FG register vanuit het NGFG - maar beter nog in samenspraak met relevante derde partijen - verder vorm te kunnen geven, heeft het NGFG bestuur tijdens de voorjaars-ALV op 13 april 2023 voorgesteld om een aanzienlijk bedrag te reserveren voor de ontwikkeling van een FG register. Het bestuur was blij met de unanieme steun van haar leden voor deze reservering bij het vaststellen van de begroting voor 2023. 

Gesprekken met relevante partijen en (verkenner) ministerie Justitie & Veiligheid

Het NGFG bestuur is inmiddels al enige weken in gesprek over het oprichten van een FG register met relevante partijen. Ook is er contact gelegd met de verkenner van het ministerie van Justitie en Veiligheid en wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een overleg met het ministerie zelf.

In deze gesprekken benadrukt NGFG dat zij een groot voorstander is van één centraal FG-register, zónder commercieel aspect. Daarbij benadrukt NGFG dat zij ervan overtuigd is dat de totstandkoming van een FG register voor een kwaliteitsimpuls in FG-land kan zorgen. Last, but not least, benadrukt NGFG dat zij een prominente rol voor NGFG weggelegd ziet aangezien zij de grootste beroepsvereniging van FG's is. Daar kan immers niemand om heen!

Input, tips of ideeën

Heb jij ideeën, tips of andere input om het bestuur te helpen met de oprichting van een officieel, centraal, niet-commercieel FG register? Stuur dan even een bericht aan taairaterces.[antispam].@ngfg.nl onder vermelding van NGFG: input/feedback FG register.