Home / Actueel / Nieuws

Erik Steijn over zijn ervaringen als mentor/intervisiebegeleider bij het NGFG

Geplaatst op 23-04-2024  -  Categorie: Geen navigatie

Foto Erik Stijn mentor/intervisiebegeleider NGFG

In 2023 is de pilot voor het mentor en intervisieprogramma gestart. Erik Steijn was een van de actieve leden, die zijn schouders er direct onder zette. Wat heeft het hem gebracht? Wat heeft het het NGFG gebracht? Maar misschien wel het allerbelangrijkste, wat bracht het de mentee's en intervisiegroepsleden? Lees er alles over in dit artikel! 

Hoe heb je de gesprekken als mentor/intervisiebegeleider zelf ervaren en wat bracht het jou? 

Ik zou mijn ervaringen als volgt beschrijven: 

  • Het is leerzaam: Elk gesprek met mentees en intervisiedeelnemers brengt nieuwe inzichten, niet alleen over hun specifieke situaties, maar ook over mijn eigen benaderingen en aannames. Door te luisteren naar en te werken met uiteenlopende perspectieven kon ik niet alleen hun, maar ook mijn eigen kennis en inzicht verder verdiepen. 
  • Het is inspirerend: Het leveren van een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van anderen werkt motiverend. Het heeft mijn passie voor gegevensbescherming en privacy alleen maar versterkt. 
  • Het is uitdagend: Het begeleiden van anderen dwingt mijzelf creatief te denken en flexibel te zijn. Soms moest ik direct oplossingen en adviezen formuleren, wat mijn eigen probleemoplossende vaardigheden ten goede is gekomen. 
  • Het is verbindend: De gesprekken leveren sterke professionele relaties op, die - in sommige gevallen - verder gaan dan het gebruikelijke netwerken. Deze verbindingen zijn waardevol, zowel persoonlijk als professioneel. 
  • Het levert zelfreflectie op: De rol van mentor of intervisiebegeleider stimuleert continue zelfreflectie. Ik heb met enige regelmaat mijn eigen praktijken beoordeeld en bijgesteld om een goed voorbeeld en adviseur te zijn. 
  • Het geeft voldoening: Het levert mij een gevoel van voldoening op om anderen te helpen hun potentieel te vergroten en bij te dragen aan hun succes.  

Samenvattend: de ervaring van het zijn van mentor en intervisiebegeleider werkt verrijkend, terwijl ik een waardevolle bijdrage lever aan de ontwikkeling van anderen binnen mijn vakgebied bood het mij de kans om te groeien als professional en als persoon. 

Waarom heb je besloten om je aan te melden als mentor/intervisiebegeleider? 

Mijn motivatie om me aan te melden als mentor en intervisiebegeleider komt voort uit de volgende redenen: 

  • Iets teruggeven aan de community: Opgedane kennis en kunde binnen het vakgebied van gegevensbescherming en privacy wil ik niet alleen voor mezelf houden, ik vind het waardevol deze kennis terug te geven c.q. te delen met de community. Door anderen te begeleiden, die daardoor hun weg vinden in het vakgebied, draag ik bij aan een nieuwe generatie goed voorbereide professionals. 
  • De eigen professionele ontwikkeling: Door mentor of intervisiebegeleider te worden, ontwikkel ik ook mijzelf en word ik gedwongen mijn eigen begrip en vaardigheden voortdurend te verbeteren. 
  • Het levert inspiratie en persoonlijke voldoening op: Werken met mensen met verschillende achtergronden en diverse ervaringen levert inspiratie op. Dit verrijkt en verbreedt zowel mijn werk als ook mijn persoonlijke kijk op het vakgebied. Daarnaast werkt het bijdragen aan de groei en ontwikkeling van anderen buitengewoon bevredigend. Het zien dat iemand groei doormaakt en de wetenschap dat jij daaraan hebt bijgedragen, geeft mij persoonlijk voldoening. 
  • Het levert nieuwe netwerkmogelijkheden op: Het deelnemen aan het mentor- en intervisieprogramma biedt de mogelijkheid om te netwerken met zowel gelijkgestemden als opkomende talenten. Deze netwerken zijn van onschatbare waarde voor toekomstige samenwerkingen of carrièremogelijkheden. 

Samenvattend: de combinatie van professionele en persoonlijke redenen heeft mij gemotiveerd mij aan te melden als mentor en intervisiebegeleider, met als doel zowel een bijdrage te leveren aan het vakgebied als mijn eigen vaardigheden en kennis te verrijken. 

Wat zijn kwaliteiten die een goede mentor/intervisiebegeleider moet hebben volgens jou? 

Het optreden als mentor of intervisiebegeleider in het vakgebied van gegevensbescherming loont, niet alleen voor de mentee en intervisiedeelnemers, ook voor mij als mentor/intervisiebegeleider. Naar mijn mening moet een effectieve mentor/intervisiebegeleider beschikken over een combinatie van professionele kennis, persoonlijke eigenschappen en interpersoonlijke vaardigheden. Een aantal belangrijke kwaliteiten zijn: deskundigheid, luistervaardigheid, empathie, communicatief, motiveren en inspireren, integriteit en vertrouwelijkheid. 

Je kunt je voorstellen dat je moet weten waar je het over hebt, dat je door goed te luisteren kunt achterhalen wat de vraag achter de vraag is en natuurlijk moet de mentee/intervisiedeelnemer kunnen vertrouwen op jouw integriteit en vertrouwelijkheid. 

Bovendien helpen deze kwaliteiten niet alleen bij het ondersteunen van anderen in hun professionele groei, ze verrijken en verdiepen ook jouw eigen carrière. En een mentor moet ook leerling blijven; door het bijhouden van jouw eigen kennis en vaardigheden toon je toewijding voor het vak. 

Waarom raad je anderen aan deel te nemen aan dit programma als mentor/intervisiebegeleider of mentee? 

Deelnemen aan het mentor- en/of intervisiebegeleiderprogramma biedt diverse voordelen, zowel voor de deelnemers als voor het NGFG als geheel. Deelname aan het programma biedt niet alleen een kans voor persoonlijke ontwikkeling, het versterkt ook de professionele gemeenschap en draagt bij aan de algehele effectiviteit en ethiek van de sector in het algemeen en het NGFG in het bijzonder.  

Door het delen van expertise draag je bij aan het verhogen van de standaarden en praktijken van gegevensbescherming. Dit is van groot belang in een vakgebied dat snel evolueert en zich tot doel heeft gesteld de bescherming van persoonlijke informatie te optimaliseren. 

Dus ben je op zoek naar persoonlijke groei, wil je een bijdrage leveren aan de groei van de sector in zijn geheel en wil je gegevensbescherming versterken? Neem dan deel aan het NGFG-programma voor mentor/mentee/ intervisie(begeleider), het geeft voldoening en erkenning!