NIEUWSARTIKEL

EDPB onderzoek positie FG

Geplaatst op 28-04-2023  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Joris Blaauw, Bestuur NGFG

Beeld van hand met pen boven papier met statistieken

In maart is er door de European Data Protection Board (EDPB) gestart met gecoördineerde toezichtsacties voor 2023. Als onderdeel hiervan zullen in de loop van 2023 de 26 gegevensbeschermingsautoriteiten in de hele Europese Economische Ruimte (EER) een vragenlijst uitsturen over de aanwijzing en positie van functionarissen voor gegevensbescherming (FG's). Een deel van de nationale toezichthouders is hier reeds mee begonnen.

FG's spelen essentiële rol, maar kunnen zij hier invulling aan geven?

De toezichthouders zien dat FG's een essentiële rol spelen ten aanzien van de naleving van wetgeving inzake gegevensbescherming alsmede het bevorderen van een doeltreffende bescherming van de rechten van betrokkenen. Om te peilen of FG's daadwerkelijk de positie binnen hun organisatie hebben die art. 37-39 AVG voorschrijft en of FG's over de middelen beschikken die zij nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren, worden op nationaal niveau vragenlijsten uitgestuurd aan FG's in het desbetreffende land.

Vragenlijsten / enquêtes verschillen per land

De manier waarop nationale toezichthouders dit onderzoek uit zullen gaan voeren, verschilt per land. Het bestuur van het NGFG heeft inmiddels vragenlijsten uit meerdere landen kunnen inzien. Er zijn grofweg de volgende variaties:

  • formeel onderzoek, waarbij de werkgever van de FG wordt aangeschreven. Zoals in Frankrijk.
  • een informeel onderzoek waarbij de FG wordt gevraagd op anonieme basis een vragenlijst in te vullen. Zoals bijvoorbeeld in België.

Nationale toezichthouders hebben daarnaast ook de mogelijkheid om de standaard vragenlijst uit te breiden.

AP hanteert standaard (anonieme) vragenlijst voor generiek beeld

In de reguliere contacten die het NGFG met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft, is het beoogde onderzoek besproken. Het bestuur heeft begrepen dat de AP, Nederlandse FG's zal vragen om de vragenlijst in te vullen om zo een beter inzicht te krijgen in hun positie. De antwoorden zijn anoniem en hebben tot doel om een generiek beeld te verkrijgen. De vragenlijst heeft dus NIET tot doel om gericht naar een specifieke FG of de desbetreffende werkgever te kijken.

Daarnaast zal de AP geen aanvullende vragen opnemen in de vragenlijst; zij zal de standaardvragenlijst van de EDPB hanteren.

Planning vragenlijst / enquête - verwachting NGFG

De vragenlijst wordt naar verwachting voor de zomer opengesteld. Het NGFG verwacht dat een dergelijke algemene verkenning, zeker kan bijdragen aan inzicht in de positie van de FG en vervolgens kan bijdragen aan het verbeteren van de positie van de FG. Het NGFG blijft dan ook in de reguliere contacten met de AP in gesprek over de positie van de FG en focust daarbij, waar mogelijk, op stappen waarmee:

  • NGFG-leden worden ondersteunt bij het uitoefenen van de FG-functie/de rol van de FG in organisaties; 
  • de kwaliteit van het beroep FG wordt bevorderd;
  • collectieve belangen van de beroepsgroep worden behartigd vanuit de rol van gezaghebbende gesprekspartner.  

Vragen of meer informatie

Mocht jij nog vragen  of input hebben of meer informatie wensen, stuur dan even een bericht aan taairaterces.[antispam].@ngfg.nl onder vermelding van NGFG: vragenlijst EDPB / AP zomer 2023.