Home / Actueel / Nieuws

Dick Barbier aan het woord over NGFG Relatiemanagement

Geplaatst op 01-02-2023  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Dick Barbier

relatiemanagement-600x300

Als nieuw bestuurslid ben ik verantwoordelijk voor de portefeuille relatiemanagement. Omdat ik me kan voorstellen dat je je afvraagt wat relatiemanagement NGFG precies is, hoop ik je met dit bericht daar enig inzicht in te geven.

Het NGFG is een beroepsvereniging en het nieuwe bestuur heeft de missie en visie van het NGFG opnieuw (in concept) gedefinieerd, inclusief de daaraan gerelateerde strategie en doelstellingen. Kort gezegd, hebben we een basis gelegd voor wat we in de eerst komende 4 jaar willen bereiken. Relatiemanagement speelt daarbij een belangrijke rol.

Ik ben dan ook gestart met het in kaart brengen van de NGFG relaties en aan het onderzoeken welke relaties op welke manier een bijdrage kunnen leveren. Hierbij kun je denken aan contacten met andere FG-beroepsverenigingen in andere landen, waarbij beide kanten kunnen leren van ervaringen. Of het contact met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is geïnteresseerd in hoe wij als NGFG, FG's faciliteren ten aanzien van kennis en kwaliteit en hoe wij die kennis willen vergroten en de kwaliteit willen verbeteren. Wij, als NGFG, willen graag weten hoe de AP denkt over wat wij willen bereiken en hoe wij dat denken te gaan bereiken.

Dat ik de portefeuillehouder ben voor relatiemanagement, betekent niet dat ik al die contacten zelf zal hebben en onderhouden. Het betekent wel dat ik structuur zal aanbrengen en contacten zodanig zal ordenen dat deze een waardevolle invulling geven aan onze doelen. 

Werkgroepen, klankbordgroepen, commissies, en andere overleggen (hierna werkgroepen genoemd)

De afgelopen jaren hebben we veel werkgroepen met verschillende doelen gehad, bestaande uit enthousiaste vrijwilligers van het NGFG en NGFG-geïnteresseerden. Een aantal werkgroepen, zoals bijvoorbeeld Onderwijs is actief, maar een ander aantal lijkt ook niet actief. Ik probeer in kaart te brengen hoe deze werkgroepen (kunnen) bijdragen aan de vernieuwde (concept) doelstellingen van het NGFG en hoe deze werkgroepen ingedeeld/gestructureerd kunnen worden; denk bijvoorbeeld aan regionaal of per sector. Misschien ben jij wel actief in een regionale, sectorale of andersoortige werkgroep en wil je van daaruit connectie zoeken met (de plannen van) het NGFG? Stuur mij dan zeker even een berichtje.

Welke werkgroepen?

De kascommissie en de werkgroep statuten en huishoudelijk reglement zijn op dit moment actief en worden bijgestaan door mijn collega bestuursleden Joris Blaauw en Juliëtte Koemans. Met de werkgroepen Onderwijs, Finance, Zorg, Europa, Retail en Staffing zal ik de komende tijd contact opnemen om kennis te maken en te horen wat de stand van zaken is. Mocht ik in mijn opsomming onverhoopt werkgroepen missen, laat het mij dan direct even weten!

Oproep: denk mee en laat je horen!

Binnenkort organiseer ik samen met Juliëtte Koemans een brainstormsessie over de werkgroepen en de structuur daarvan. Wil jij als NGFG-lid actief meedenken en meewerken of misschien wel de NGFG contactpersoon zijn voor bijvoorbeeld een regionale of sectorale werkgroep of buitenlandse beroepsvereniging van FG’s? Dan kom ik graag met jou in contact

foto-dick-barbier

 

 

 

 

 


Dick Barbier