NIEUWSARTIKEL

De toekomst van de FG-handreiking: wat zijn de volgende stappen?

Geplaatst op 20-06-2024  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Peter Kager

Beeld van bureau met boeken, notities, laptop etc.

In een recente online sessie bespraken we hoe we de huidige FG-handreiking van het NGFG kunnen verbeteren. De handreiking dient als leidraad voor ons als FG’s, maar ook voor onze opdrachtgevers. Wat hebben we besproken en hoe kun je meedenken vraag je je af?

Doel en doelgroep

Het primaire doel van de handreiking is om duidelijkheid te bieden over de rol van de FG en om praktische richtlijnen te geven. De doelgroep bestaat uit zowel organisaties als FG's. Vaak ontbreekt het bij opdrachtgevers aan kennis over de rol van de FG. Daarom willen we een opdrachtdocument en een template voor het functieprofiel van de FG toe gaan voegen aan de handreiking.

Openbaarheid en specifieke uitwerkingen

De handreiking moet straks openbaar beschikbaar zijn zodat iedereen er toegang toe heeft. Het document zal dienen als een kaderdocument dat de basisprincipes uiteenzet. Daarnaast is er behoefte aan specifieke uitwerkingen voor verschillende doelgroepen, zoals beginnende en gevorderde FG's. Thema's zoals de status van advies en organisatorische inrichting gaan verder uitgewerkt worden in de nieuwe versie van de handreiking.

Praktische inhoud

We moeten ervoor zorgen dat de handreiking voornamelijk onderwerpen bevat waarover consensus bestaat. Controversiële punten worden in aanvullende documenten behandeld, die na verdere discussie worden uitgewerkt. Deze aanvullende documenten kunnen bijvoorbeeld exclusief beschikbaar zijn voor leden of opdrachtgevers. Hoe dit vorm gaat geven weten we nu nog niet exact, dus alle ideeën zijn van harte welkom!

Ontslagbescherming

Een voorbeeld van een belangrijk praktisch uit te werken punt is de ontslagbescherming van extern ingehuurde FG's. We willen graag dat de handreiking nog meer richtlijnen gaat bevatten over onder andere opzegtermijnen en de omstandigheden waaronder een FG vervangen kan worden.

Toekomst van de handreiking

We hebben besproken hoe zwaar de handreiking moet wegen en of het bindend moet zijn in arbeids- of inhuurovereenkomsten. Ook hebben we gekeken naar de mogelijkheid om de handreiking als een beroepscode te laten functioneren, met inspiratie uit internationale voorbeelden zoals de DPO-Pro in België en de relatie met het op te richten FG-register.

Vervolgstappen

De herziening van de handreiking zal concreet worden opgevolgd en hoe meer leden mee willen denken, hoe beter! Online meedenken kan hier. Bovendien zijn we voor de verdere uitwerking van het proces op zoek naar een voorzitter. Wie wil er samen met een hele leuke en enthousiaste groep vrijwillige leden een steentje bijdragen? Laat het horen op het forum of stuur neem contact op met het secretariaat.