NIEUWSARTIKEL

Concept geactualiseerd huishoudelijk reglement gereed

Geplaatst op 01-03-2024  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Peter Kager

Beeld van vrouw bij whiteboard met tekening over 'rules'

Met de vernieuwing van onze statuten hebben we een goede slag geslagen in het toekomstbestendig maken van het NGFG. Daarmee zijn we er alleen nog niet. Na de statuten wordt ook het huishoudelijk reglement herzien. Naar aanleiding van eerdere feedback op het reglement, onder andere tijdens de ALV, is het bestuur aan de slag gegaan.

Het nieuwe reglement is in concept klaar en zal bij de aankomende ALV voorgelegd worden aan alle leden. Wat er dan in is geregeld? De verschillende soorten lidmaatschap zijn eenvoudiger gemaakt. We hebben ereleden, leden en geassocieerden.

Er is ook duidelijker gemaakt wat er gebeurt met je lidmaatschap als je onverhoopt geen FG meer bent (je bent en blijft welkom bij het NGFG, vandaar de verduidelijking van geassocieerden).

Verder is er meer concreet invulling gegeven aan de taken en rollen van het bestuur. Alles om ervoor te zorgen dat we het NGFG nog beter kunnen organiseren.

Vast een blik werpen op het concept huishoudelijk reglement?

Bekijk het dan hier. Voor vragen en opmerkingen kun je een e-mail sturen aan tnemeganamtcejorp.[antispam].@ngfg.nl o.v.v. NGFG: concept huishoudelijk reglement.