NIEUWSARTIKEL

Concept Handreiking FG gaat in consultatie

Geplaatst op 04-06-2019  -  Categorie: Archief

Concept Handreiking FG gaat in consultatie

Geacht lid van de NGFG,

Zoals tijdens de afgelopen ledenvergadering is aangegeven, wordt de conceptversie Handreiking FG door de NGFG in consultatie gebracht. De conceptversie Handreiking FG zal op 27 juni op de website worden geplaatst: www.NGFG.nl achter de ledenlogin.

Voor FG’s, die actief betrokken willen zijn bij de consultatie zien we uw mailtje volgens onderstaand template graag tegemoet.

Inleiding

Het concept Handreiking FG is onder verantwoordelijkheid van de NGFG tot stand gekomen. De NGFG wil graag een letterlijke ‘Handreiking’ bieden aan een FG én aan de organisatie waarin hij/zij werkt. De handreiking kan dienen als richtlijn voor het uitoefenen van het vak.

Waarom consultatie? Voor een gedegen en gedragen handreiking FG door de leden van het NGFG wordt de conceptversie Handreiking FG v4.2 in consultatie gebracht. Door de consultatie krijgen de FG-leden NGFG de mogelijkheid om hun suggesties voor verbetering te doen, zodat de definitieve versie van Handreiking FG zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk.

Hoe ‘werkt’ de consultatie?

Eind juni 2019 wordt de conceptversie Handreiking FG in consultatie gebracht: de tekst is dan te vinden op www.ngfg.nl achter de ledenlogin. De leden van de NGFG zijn/worden via een persoonlijke email van de NGFG geattendeerd op de consultatie.

Stap 1: Feedback FG’s

Tot 8 juli 2019 kunnen de FG-leden van de NGFG, per mail aan taairaterces.[antispam].@ngfg.nl aangeven of zij bereid zijn digitaal feedback te geven én – op uitnodiging – voor de consultatiesessie op 23 augustus 2019 beschikbaar te kunnen zijn. Deze FG’s wordt gevraagd een mailtje conform onderstaand voorbeeld sturen (dit is nodig om de juiste handmatige verwerking te kunnen doen):

Aan: taairaterces.[antispam].@ngfg.nlOnderwerp: handreiking FG – consultatie

Ondergetekende wil de vragenlijst voor Feedback Handreiking FG v 4.2 invullen en kan op 23 augustus 2019 tijd maken om aanwezig te zijn op de consultatiebijeenkomst. Ondergetekende weet dat de consultatiebijeenkomst op persoonlijke uitnodiging plaats vindt.

Naam FG: ……………………………

Registratienummer FG: …………….

Tel: 06 – ……………………………

Email: .………………………………

De initiatiefnemers, zijnde de werkgroep Handreiking FG, willen met een groep (max 60 personen) in een bijeenkomst de feedback nader verkennen.

Op 23 augustus 2019 wordt deze zogeheten consultatiebijeenkomst met een aantal FG’s georganiseerd, die de feedbacklijst vooraf hebben ingevuld en een uitnodiging hebben ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst wordt door de werkgroep Handreiking FG de ingebrachte suggesties besproken.

Blijkt de belangstelling van FG’s, die actief betrokken willen zijn, groter, zal het bestuur NGFG bezien hoe hier mee om te gaan. Uitgangspunt van het bestuur NGFG is dat de FG’s NGFG zich gehoord voelen.

Stap 2: Feedback Commissie

Parallel aan de consultatiebijeenkomst consulteert de NGFG een hiervoor ingerichte Commissie (gesprekken hierover met potentiele kandidaten zijn lopend). De leden van de Commissie gelden als gezaghebbend binnen het domein van de bescherming van persoonsgegevens. Deze experts zijn/worden gevraagd om gedurende het consultatietraject (vooraf en vlak voor het definitief stellen) hun inhoudelijke feedback te geven over de concept Handreiking FG.

Stap 3: Verwerking van feedback

De werkgroep Handreiking FG verwerkt de input van de consultatiebijeenkomst.

De handreiking FG staat op de agenda van het regulier overleg van het bestuur NGFG en de Autoriteit Persoonsgegevens: eventuele suggesties worden nog meegenomen.

De conceptversie, die dan wordt opgeleverd, wordt nog een keer beoordeeld door de Commissie.

Stap 4: Stemming door alle leden NGFG

Vervolgens zal aan alle leden van de NGFG via stemming worden gevraagd of zij de uiteindelijke concept kunnen ondersteunen. De wijze waarop gestemd kan worden wordt nog onderzocht. De definitieve versie Handreiking FG wordt in het najaar 2019 verwacht.

Wat heb je als FG aan de Handreiking FG?

De handreiking FG biedt een richtlijn voor het uitoefenen van het vak, waarmee elke FG. Elke FG de mogelijkheid heeft om met deze Handreiking FG in gesprek te gaan met zijn organisatie over taken, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden.