Home / Actueel / Nieuws

Commissie Zorg & Sociaal Domein van start

Geplaatst op 28-02-2024  -  Categorie: Groeien  -  Auteur: Ben Smit

ngfg-zorg-sociaal-domein-pexels-rfstudio-3825527

De eerste bijeenkomst van de NGFG-commissie Zorg en Sociaal Domein heeft inmiddels via teams plaatsgevonden. De commissie telt inmiddels 13 leden en zij hebben tijdens deze eerste meeting kennis kunnen maken met elkaar. Doel van deze eerste meeting was naast het kennis maken ook vooral bedoeld om gedachten met elkaar te delen en samen kaders en uitgangspunten te stellen. Bijna iedereen gaf aan nut te zien in het feit dat je bepaalde casuïstiek aan de groep van FG's kan voorleggen en om te bespreken. Dit wordt gezien als zeer waardevol. 

Het uitwisselen van ervaringen en daardoor het wiel niet opnieuw te hoeven uitvinden kan betekenen dat dit vooral veel tijdwinst zal opleveren. We zijn het erover eens dat wij tenslotte vaak tegen dezelfde vraagstukken oplopen en tegen dezelfde weerstanden. Nog een voordeel dat genoemd werd is het feit dat wij elkaars positie ook kunnen verstevigen door verantwoordelijken van eigen organisaties kennis te laten maken met de werkwijze en inbedding van methodes bij ander vergelijkbare organisaties.

Visie & missie

We hebben vanuit bovenstaande de volgende visie en missie geformuleerd: Kennis en kunde delen. Elkaars succes gebruiken en leren van elkaars valkuilen. 

Vaststellen rollen

Er waren nog wat rollen te verdelen binnen de commissie. Deze zijn met volledige instemming van de leden vastgesteld. Er is een voorzitter gekozen die op de steun kan rekenen van twee andere leden waarmee een ‘agendateam’ is samengesteld, de drie leden nemen de agenda van elke maand voor hun rekening. Wij hebben er verder voor gekozen dat het notuleren om toerbeurt door één van de leden verzorgd zal worden.

Afspraken

Nadat we de rollen hadden ingevuld moest er nog worden bepaald hoe vaak en waar wij de meetings laten plaatsvinden. Er is besloten om maandelijks bij elkaar te komen op elke laatste donderdag van de maand (zie agendaoverzicht elders) van 10:00 uur tot 11:00 uur. In principe houden wij onze meetings via Teams (ook vanwege de spreiding van de leden in het land). Wij willen nog wel op een later moment fysiek bij elkaar komen op een nader te bepalen locatie.

Ter ondersteuning van de notulist, en om afwezigen later de meeting terug kunnen laten kijken om zo inhoudelijk kennis te nemen van wat besproken is, worden de meetings opgenomen. Vooralsnog kan iedereen zich hierin vinden. De opnames zijn vertrouwelijk, worden niet gedeeld en zijn alleen bedoelt voor intern overleg en ondersteuning commissie. 

Actief betrokken

Een commissie zoals deze heeft alleen kans van slagen als leden betrokken zijn en zich inzetten. Dit betekent niet dat wij iets zullen gaan verplichten maar wel de verwachting uitspreken dat wij rekenen op elkaars inbreng en feedback.

Informatie delen

Er is voorgesteld om voor nu o.a. via de NGFG LinkedIngroep Zorg en Sociaal Domein en de NGFG SharedDrive korte berichten, vergaderdata, berichten en oproepen met elkaar te delen. Dit wordt mogelijk nog nader bepaald.
Het snel met een andere FG kunnen overleggen bij een bepaald vraagstuk wordt als waardevol gezien, hier is duidelijk behoefte aan. In deze zelfde lijn liggen natuurlijk ook de vele uitdagingen die voor ons liggen, denk dan aan bijvoorbeeld de NIS2 en AI.

Interesse om ook deel te nemen?

Dat kan! Je kunt je aanmelden middels een e-mailbericht aan het secretariaat van het NGFG o.v.v. NGFG: lid worden van de Commissie Zorg en Sociaal Domein of een bericht sturen aan ondergetekende.

Ben Smit
Voorzitter Commissie Zorg en Sociaal Domein