Home / Actueel / Nieuws

Column Hatice Dogan: Vervulling van FG functie vereist maatwerk!

Geplaatst op 03-10-2023  -  Categorie: Groeien  -  Auteur: Hatice Dogan

Foto Hatice Dogan

Geerke Simons deed bij vorige nieuwsbrief van NGFG de oproep: Kom maar op! Laat je stem horen door actief deel te nemen aan het forum van NGFG, doorbreek je eenzaamheid! Wat houdt je als FG bezig, wat zijn je dilemma’s? Aan deze oproep geef ik, Hatice Dogan, graag gehoor. Ik deel met plezier met NGFG leden wat mij vooral de laatste tijd als FG van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bezighoudt.

Actuele uitdaging van het FG-zijn 

De SVB is de uitvoerder van volksverzekeringen, vooral bekend als uitvoerder van de AOW en kinderbijslag en heeft een grote database met 22 miljoen mensen (18 miljoen ingezetenen en 4 miljoen mensen die in het buitenland wonen en binding hebben met Nederland).

De uitdaging waar ik nu als FG voor sta: hoe ga ik mijn rol als FG vorm geven na ruim zeven jaar FG zijn bij de SVB? Zou de rolinvulling afhankelijk moeten zijn van het volwassenheidsniveau van de organisatie? Moet je de organisatie een helpende hand bieden wanneer de organisatie de zaken (nog) niet op orde heeft met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens of moet je als toezichthouder afstand houden en enkel aangeven wat er moet gebeuren? Kun je in de hoedanigheid als toezichthouder samenwerken met collega’s binnen de organisatie om de organisatie op weg te helpen om orde op zaken met betrekking tot gegevensverwerkingen in goede banen te leiden? Kun je in het kader van je adviserende rol meer een proactieve rol aannemen om te zorgen dat je organisatie de verplichtingen van de AVG nakomt? Deze vragen houden vooral de laatste tijd mij bezig.

Meer toezicht, minder adviserend: FG 2.0?

Ik ben sinds 2016 FG bij de SVB. Gedurende die periode ben ik gegroeid in mijn rol als FG. Ook de organisatie is gegroeid in het volwassenheidsniveau. Vanaf het begin heb ik een helpende hand geboden en ben ik ondersteunend en adviserend geweest om te zorgen dat de regels met betrekking tot bescherming persoonsgegevens worden nageleefd. Inmiddels is er een grote privacy organisatie die adviserend en meehelpend functioneert. Dat brengt wel met zich mee dat ik als FG meer in mijn toezichthoudende rol kan gaan fungeren en minder in adviserende rol. Het betekent dus een wijziging in mijn rolinvulling als FG, van meehelpende, ondersteunende rol naar een meer toezichthoudende rol, op naar FG 2.0?
Als FG groei je mee met je organisatie, dus wanneer je organisatie wat meer volwassen wordt, word je als FG in je toezichtrol ook volwassen, dat is mijn motto! Maar hoe maak je die transitie, hoe neem je je organisatie mee in je transitie die je als FG meemaakt? Het is naar mijn mening een wisselwerking. Door in gesprek te gaan met je stakeholders en met het bestuur, door je gedachten kenbaar te maken over de verdeling van rollen en wensen van het bestuur te horen.
Die transitie van adviseren naar een meer toezichthoudende rol is wat mij betreft een onderwerp waar we het als FG’s over kunnen hebben. De setting van de organisatie is belangrijk voor hoe jij als FG functioneert. Hoe goed de FG-functie wordt ingevuld kan niet alleen afhankelijk zijn van hoe je als persoon bent en jouw kennis en kunde, maar is zeker ook afhankelijk van de omgeving waarin je werkt. Anticiperen en maatwerk verlenen.

Hoe volwassen ben jij in je toezicht? En hoe volwassen is jouw organisatie?

Laat horen op welk niveau je als FG zit, hoe volwassen je bent in je toezicht, hoe de setting binnen je organisatie en hoe de wisselwerking is? Op het NGFG-forum kunnen we hier verder over van gedachte wisselen. Wellicht is het interessant om over dit thema ook eens een kennisevent te organiseren of een panel discussie. Laat horen wat jouw ervaringen zijn en of je hier interesse in zou hebben.

Klik hier om naar het forum te gaan en verder te praten over dit onderwerp.

Liever persoonlijk contact?

Kijk dan even bij Leden zoeken leden of op mijn LinkedIn profiel en neem contact met mij op.