NIEUWSARTIKEL

Bestuursinzichten NGFG 2003-2023, afl. 4: Adri de Bruijn

Geplaatst op 24-10-2023  -  Categorie: Interviews  -  Auteur: Adri de Bruijn

copyright-ngfg-adri-de-bruijn-oktober2023

Interview met Adri de Bruijn, ex-bestuurslid NGFG

Met het oog op het 20-jarig bestaan van het NGFG in 2023 zijn we de online reeks Bestuursinzichten NGFG 2003-2023 gestart. In deze reeks blikken we met verschillende (oud) bestuurders van het NGFG terug op herinneringen, inzichten en ervaringen ten aanzien van hun bestuursperiode. De vierde en laatste in deze reeks is één van de founders van het NGFG, ex-bestuurslid Adri de Bruijn, voormalig partner Technology Publieke Sector bij PwC Nederland, en thans lid van het Adviescollege ICT-toetsing. We stelden hem zeven vragen.

 1. Adri, je bent één van de founders van het NGFG. Hoe ging dat precies in zijn werk en wie waren jouw metgezellen? En wat waren de voornaamste redenen om het NGFG op te richten?

  De grote krachten hierachter waren wat mij betreft John Borking en Zusan Titulaer. Vanuit mijn werk bij PwC, waar ik me onder andere bezighield met privacy advisering en onderzoeken, had ik contacten met John. En John was een actief pleitbezorger voor professionalisering en erkenning van de functionaris gegevensbescherming. Er was toen wel een register bij het CBP, maar het idee was om kennis te bundelen, opleidingen en trainingen te verzorgen en elkaar te ontmoeten, om kwalitatief als functionaris gegevensbescherming te groeien.

  Naast PwC was ik bestuurlijk actief binnen NOREA, de Nederlandse Orde van Register-EDP-auditors. Deze was in 1992 opgericht om eigenlijk dezelfde reden: het zorgen voor professionalisering van het beroep van IT-auditor en het duidelijk aan de buitenwereld maken dat professionals ingeschreven in het register aan de hoogste eisen voldoen. Dat hebben we mede als voorbeeld gebruikt voor de oprichting van het NGFG. Zo kende NOREA geassocieerde leden, iets wat in de eerste statuten van het NGFG ook is opgenomen: leden die nog niet aan de eisen van lid voldoen, maar wel belangstelling hebben. En was een van mogelijke namen die we bedacht hadden: Nederlandse Orde van Functionarissen Gegevensbescherming, maar Genootschap vonden we uiteindelijk beter klinken.

  John bracht me in contact met Zusan, die een groot netwerk FG’s kende. Na een aantal brainstormmomenten hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden op het Ministerie van toen nog Verkeer en Waterstaat omdat Zusan daar werkte. Dat was op 30 oktober 2001. In totaal waren er 42 mensen aanwezig. Positief was men over de ideeën voor onder andere opleidingen, een mogelijk keurmerk, bundelen van kennis, en belangenbehartiging. En een aantal mensen stak hun vinger op om mee te helpen. Dat gaf energie om verder te gaan en zaken verder uit te werken. Een ervan was de formele oprichting van het NGFG. We hebben toen de statuten gemaakt en zoals gezegd met een schuin oog gekeken naar NOREA. Zusan (als voorzitter), John en ik zijn toen bij de notaris geweest om de oprichtingsakte te tekenen. Henk Jan van der Moolen, Romeo Kadir en Felix Gimbrere vormden toen de overige bestuursleden.

 2. Hoe kijk je terug op deze periode; wat waren de prioriteiten, goals en milestones? Waar ben je echt trots op?Redelijk snel na de oprichting zijn John en ik uit het bestuur gegaan. Wij waren immers geen echte FG’s, en wij vonden dat we, na het oprichten, dus ook uit bestuur moesten gaan en daarbij kwam dat we alle vertrouwen hadden in de overige bestuursleden. Dus mijn bestuursperiode was maar kort en lag dus meer voor de oprichting dan na de oprichting. Wat me terugkijkend met trots vervuld is dat het NGFG nog altijd bestaat. En dus nog steeds in een behoefte voorziet, zowel van de leden als van de maatschappij die behoefte heeft aan professionele FG’s. En dat is het succes van het werk van vele bestuursleden, vrijwilligers en anderen in de loop van het bestaan van het NGFG.

 3. Het NGFG publiceerde onlangs een artikel op de NGFG-website , waarin de doelstellingen voor de bestuursperiode (2023 t/m 2027) worden toegelicht. Kun jij je vinden in de beoogde koers en kun je toelichten waarom wel/niet? Denk jij dat er veel veranderd is ten aanzien van de toenmalige prioriteit(en) en goals en waarom?
  Destijds spraken we over een “keurmerk”, nu over een FG-register, maar de essentie is hetzelfde, zoals ook NOREA een register kent met Register-IT-auditors. Kennisdeling vonden we heel belangrijk en dat lees ik nog steeds; terecht. Het is echter wel op een heel andere schaal gezien het aantal leden (meer dan 1000 nu versus minder dan 100 toen). We dachten toen nog aan een opleiding op te zetten, omdat er toen niets was. Die ideeën zag ik niet meer terug. Maar samenvattend: ik denk dat de reden voor het bestaan en voortbestaan van het NGFG nog steeds hetzelfde is. En ontzettend knap hoe in 20 jaar de vereniging is gegroeid.

 4. Welk belangrijk inzicht heb jij opgedaan ten aanzien van het besturen van het genootschap? Wat heeft het jou gebracht en wat heeft het de NGFG-leden gebracht?
  Dat je met een aantal enthousiaste mensen veel kunt bereiken; mensen die naast hun meeste drukke werk bereid zijn hiervoor tijd vrij te maken. En ten tweede dat je besturen hebt met bestuurders en besturen hebt met mensen die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. En gelukkig hadden (en hebben) we zo’n bestuur, wat echt nodig is wil je iets bereiken.

 5. Naast jouw vrijwillige bestuursfunctie bij het NGFG was jij werkzaam als partner bij PwC. Wat was het verschil/waren de verschillen in de rollen die jij speelde bij het NGFG en bij jouw werkgever?
  Als partner was je verantwoordelijk voor je team en het goed uitvoeren van opdrachten, maar ook dat doe je samen met je team. En ik gaf al aan dat het NGFG bestuur ook was van samen voor een klus staan en die te klaren. In die zin dus eigenlijk geen verschil, maar je had alleen te maken met heel andere mensen, wat ik een verrijking vond.

 6. Wat is er naar jouw idee binnen het beroep FG en de AVG veranderd in de afgelopen 20 jaar? Wat komt er denk jij de komende jaren op FG’s en het NGFG bestuur af?
  Ik denk dat door de AVG het onderwerp privacy en daarmee de rol en verantwoordelijkheid van de FG -terecht- veel prominenter is geworden wat nog versterkt wordt door alle ontwikkelingen in de “digital” en dadelijk “virtual space”. Bijblijven en liefst iets vooruit lopen op die ontwikkelingen blijft de uitdaging zowel voor iedere individuele FG als voor het bestuur.

 7. Als jij nu weer in het NGFG bestuur zat, dan zou je …
  mee werken aan de uitgezette strategische koers omdat dat mijns inziens een goede richting is en zorgen dat het NGFG verder blijft groeien en vol vertrouwen de volgende 20 jaar in gaat.