NIEUWSARTIKEL

Actualisering statuten en huishoudelijk reglement NGFG

Geplaatst op 01-02-2023  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: JuliĆ«tte Koemans

Beeld van een document met een pen erop

Vanuit het bestuur hebben we al enige tijd geleden geconstateerd dat de huidige statuten van het NGFG actualisering behoeven. Daarnaast hebben we van leden vragen en opmerkingen over de statuten ontvangen en bij de ALV in november 2022 concrete voorstellen om bepaalde artikelen van de statuten te wijzigen.

Woensdag 25 januari 2023 heb ik samen met de werkgroep statuten & huishoudelijk reglement vergaderd over verschillende voorstellen voor aanpassing van de statuten. Daarbij is goed en inhoudelijk gediscussieerd. De belangrijkste aanpassingen vanuit de werkgroep betreffen de lidmaatschapsvormen, einde lidmaatschap, benoeming bestuursleden en commissies.

Het is nu aan de notaris om de statuten te actualiseren en de gewenste aanpassingen, waaronder ook actualisering naar WBTR*, te verwerken. Vervolgens moet het bestuur akkoord gaan en hebben de leden in de ALV het laatste woord. De planning is dat in de ALV van april 2023 de actuele concept statuten op de agenda staan.

* Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

juliette-koemans-bestuur-ngfg

 

 

 

 

 

 

 Juliëtte Koemans