Home / Actueel / Nieuws

AANKONDIGING ALV/ KENNISBIJEENKOMST 28-10-2020 ALLEEN DIGITAAL AANGEBODEN

Geplaatst op 14-10-2020  -  Categorie: Archief

Geachte leden,

Eerder heeft u van ons de uitnodiging ontvangen voor de ALV i.c.m. de ledenbijeenkomst op 28 oktober a.s. van 12.30 uur tot 16.30 uur. Door de aangescherpte COVID-maatregelen heeft het bestuur besloten om de gehele bijeenkomst alleen digitaal aan te bieden.

Dit heeft effect op de stemmingsprocedure en décharge van het bestuur over 2019. Daarom verzoeken wij u om op voorhand de nodige stukken te beoordelen inclusief de introducties van de voorgedragen bestuursleden. Tijdens de ALV zal via stemknoppen digitaal gestemd worden. De mogelijkheid om vragen te stellen is door het digitale karakter uiterst beperkt.

Om u optimaal in de gelegenheid te stellen antwoorden van het bestuur te krijgen verzoeken wij u uw vragen uiterlijk 23 oktober per mail te sturen aan: stneve.[antispam].@ngfg.nl.  
Het karakter van het event blijft besloten. Door de wijziging van de vorm van het event dient u zich opnieuw aan te melden voor dit digitale event via stneve.[antispam].@ngfg.nl. Na aanmelding ontvangt u de link voor persoonlijke toegang. Deze link mag niet gedeeld worden met personen die geen lid zijn het NGFG.

Het programma ziet in grote lijnen als volgt uit:

12.45  uur:         Welkom wachten in de digitale lobby
13.00 uur:          Start Algemene Ledenvergadering (ALV) * 
14.00 uur:          Pauze
14.15 uur:          Start kennis netwerkbijeenkomst
Onze sprekers zijn (volgorde kan nog wijzigen).
a. De heer Menno Weij – partner tech & privacy law BDO Legal
    Thema: Doorgifte na Schrems II: En hoe nu verder?
b. Mevrouw Monique Verdier – Bestuurder Autoriteit Persoonsgegevens
c. De heer Eric Lachaud –  Privacy & Security consultant and guest researcher at Tilburg university.
   Thema: DPO certification in Europe, overview and challenges (Engelstalige presentatie)                        
16.30 uur:          Einde

Vragen t.b.v. de ALV en sprekers kunnen tot uiterlijk 23 oktober 12 uur worden ingediend via stneve.[antispam].@ngfg.nl

Graag uiterlijk 25 oktober a.s. aanmelden via: stneve.[antispam].@ngfg.nl

* De ALV is bedoeld voor NGFG leden en geassocieerden leden.
De stukken voor de ALV zijn sinds donderdag 17 september raadplegen via de NGFG-website achter de login in de ledenportal.  Wij verzoeken u de vertrouwelijkheid van deze documenten te respecteren en deze niet buiten het NGFG te delen of publiceren.

Graag tot ziens op 28 oktober!

Met vriendelijke groet,


Jan de Zeeuw

Voorzitter