NIEUWSARTIKEL

Aandacht voor FG-functie in rapport over AVG-evaluatie

Geplaatst op 15-06-2024  -  Categorie: Nieuws  -  Auteur: Karen Siemers | Dick Barbier

Beeld van rapporten en boeken

Afgelopen maand is een rapport gepubliceerd van de multistakeholder expertgroup die de Europese Commissie helpt bij het evalueren van de AVG. Ook de functie van de FG komt hierbij aan bod (pagina 16 en 17 van het rapport). Het rapport schrijft over de verschillende ervaringen en waarnemen rond FG’s.  

De leden van de expertgroup benadrukken dat de (vooral interne) FG een cruciale rol kan spelen bij het naleven van privacyregels. Vooral bij kleinere bedrijven, is een ervaring dat FG's soms te streng zijn en gegevensverwerkingen willen afkeuren in plaats van advies te geven aan de Verwerkingsverantwoordelijken. 

Gebrek aan onafhankelijkheid, middelen en steun van het management

Als problemen voor interne FG’s noemt het rapport een gebrek aan onafhankelijkheid, middelen en steun van het management om hun werk goed te kunnen doen. Externe FG's zijn onafhankelijker maar kennen de organisatie minder goed. Grote bedrijven kunnen meer mogelijkheden bieden omdat daar meerdere mensen met verschillende expertise samenwerken.

Verder krijgen FG’s volgens het rapport vaak onvoldoende steun van het management. De functie krijgt te weinig middelen en het senior management begrijpt hun rol en toegevoegde waarde niet goed. De AVG wordt soms nog steeds als belemmering voor het bedrijfsleven gezien, in plaats van een essentieel onderdeel van de organisatie.

Uitdagingen functie FG

De functie van FG kampt nog met verschillende uitdagingen in de praktijk. Er is een tekort aan gekwalificeerde kandidaten. Het bestaande aanbod voor opleidingen is zeer divers qua inhoud, intensiteit en kwaliteit. De EDPB of Commissie worden in het rapport opgeroepen om hoge normen voor FG-opleidingen te bevorderen, certificaten over de verschillende lidstaten te erkennen of een EU-brede certificering te bewerkstelligen.

Het rapport noemt aanvullende (andere) verantwoordelijkheden, onvoldoende senioriteit, gebrek aan steun van hoger management en/of bescherming als problemen voor de onafhankelijke taakvervulling van de FG. Als voorbeeld wordt genoemd het aanstellen van een te junior persoon, die niet over de juiste ervaring en zelfvertrouwen beschikt om bepaalde beslissingen op het juiste niveau ter discussie te stellen.

Lees hier het hele rapport.