CONTRIBUTIE

Wat mag u verwachten?

 
documenten

Wat mag u verwachten van uw investering?

De contributie voor zowel geregistreerde FG leden en geassocieerde leden als belangstellenden bedraagt €175,- per kalenderjaar, vrijgesteld van BTW. Naast toegang tot een bijeenkomst met lezingen over privacybescherming krijgen (geassocieerde) geregistreerd FG leden ook toegang tot alle informatie op de website van het NGFG. Het NGFG ontwikkelt soms producten exclusief voor haar leden. Het NGFG biedt mogelijkheden voor haar leden korting te krijgen op boeken en vaktijdschriften, congressen en symposia.