Registreren

aanmeldformulier NGFG lidmaatschap

 Aanmeldformulier

Profiel informatie

 

Postadres

 

Bezoekadres

 

Factuuradres

 

Lidmaatschap informatie

*) Functionaris voor Gegevensbescherming als bedoeld in art. 37-39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en ook als zodanig ingeschreven in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens.
**) Privacyfunctionaris als bedoeld in art. 34 van de Wet politiegegevens en ook als zodanig ingeschreven in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u als FG bent ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens ontvangen wij hiervan graag de bevestiging door vermelding van het FG-nummer.
Beveiligingscode Beveiligingscode

 Het NGFG is er voor elke “privacy vakman”

De FG kan als lid van ons genootschap veel voordelen behalen.

Omdat de expertise niet beperkt is tot FG’s alleen, hebben wij verschillende soorten lidmaatschappen. Bekijk de verschillen hier.

 Waarom lid worden?

Toegang tot bijeenkomsten met lezingen over privacybescherming krijgen (geassocieerde) geregistreerde FG leden ook toegang tot het besloten gedeelte van de website van het NGFG. De leden houden hun kennis up-to-date, kunnen contact leggen met collega-FG’s en andere experts, en beschikken over nuttige informatie. De contributie voor zowel leden en geassocieerde leden als belangstellenden bedraagt €165,- per kalenderjaar, vrijgesteld van BTW. 


 Kennisgeving


Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de ledenadministratie van het NGFG. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor activiteiten, die gelet op de doelstelling van de vereniging, gebruikelijk zijn, andere activiteiten die door de ledenvergadering zijn goedgekeurd, het verzenden van informatie aan de leden of begunstigers, het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, en andere activiteiten van intern beheer.

Het lidmaatschap is op persoonlijke titel. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de bij het NGFG bekende gegevens. Wijzigingen en opzegging dienen door u zelf tijdig doorgegeven te worden. Wij verwijzen hiervoor naar de statuten en het huishoudelijk reglement.