Evaluatie VDH Bestuurszaken

Geplaatst op 23-10-2022  -  Categorie: Verenigingsnieuws  -  Auteur: JoĆ«lle van Baren

pexels-sora-shimazaki-5669619

In de Algemene Leden Vergadering van 19 mei jl. is onder agendapunt 5c door het (vrijwillige) bestuur kenbaar gemaakt dat zij onvoldoende kan ontwikkelen en besturen naar de behoeften van de vereniging. Om deze reden werd professionele ondersteuning gezocht in de vorm van bestuurskantoor VDH Bestuurszaken. Met instemming van de ALV is VDH aan het werk gegaan met dien verstande dat in oktober 2022 een evaluatie van de dienstverlening zou plaatsvinden.

Inhoud evaluatie

Het bestuur heeft een plan van aanpak voor de evaluatie van VDH Bestuurszaken opgesteld. Kort samengevat omvat deze evaluatie het volgende.

  • Is door de inzet van VDH de uitvoering van actiepunten op gang gekomen?
  • Wat zien/merken de leden van de inzet van VDH?
  • Wat is de beleving van de bestuurders van de inzet van VDH?
  • Wegen de kosten op tegen de opbrengsten?

Uitkomst evaluatie

Er heeft inmiddels een evaluatie plaats gevonden over de samenwerking met VDH Bestuurszaken. Deze samenwerking heeft zich tot op heden gericht op de interne werking van het bestuur. Hierin is een positief resultaat geboekt. Om die reden is besloten om het contract onder dezelfde voorwaarden te verlengen. De samenwerking zal zich nu ook gaan richten op activiteiten die meer zichtbaar zullen zijn voor de leden. Denk hierbij aan continuiteit in berichtgeving, kennisevents, het updaten van de NGFG statuten en het huishoudelijk reglement, verhogen van de aantrekkelijkheid van het ledenforum, creëren van ledenvoordeel, (her)organisatie van (al dan niet regionale) werkgroepen, platforms, commissies, etc.

Aan het einde van de verlenging volgt een tweede evaluatie. Hierin worden niet alleen de gedurende de verlengingsperiode ontplooide activiteiten van VDH Bestuurszaken geëvalueerd, maar ook uitwerking van de tot op heden voorbereide activiteiten voor het bestuur. Ook zullen de tot op heden voorbereide events, die in november 2022 plaatsvinden, worden geëvalueerd. Bij de tweede evaluatie zullen ook de nieuw benoemde bestuursleden betrokken zijn. 

Meer informatie over de evaluatie

Voor meer informatie, op- of aanmerkingen kun je contact opnemen met het secretariaat via taairaterces.[antispam].@ngfg.nl.