Soorten leden

Het NGFG kent geregistreerde FG leden, geassocieerde leden en belangstellenden

Geregistreerd FG Lid

De voorwaarde is dat u voor uw organisatie als FG bent aangesteld en dat u geregistreerd bent bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij aanmelding vragen wij uw AP registratienummer dat u bij inschrijving in hun register hebt ontvangen. Als geregistreerd FG lid heeft u toegang tot het besloten deel van de website en heeft u stemrecht tijdens de ALV. 

Geassocieerd lid

Als geassocieerd lid hoeft u niet te zijn ingeschreven in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voorwaarde is wel dat u een functie bekleedt, die verband houdt met de gegevensbescherming binnen de organisatie. Het NGFG hanteert hiervoor een toelatingsregeling. Als geassocieerd lid heeft u toegang tot het besloten deel van de website en heeft u geen stemrecht stemrecht tijdens de ALV. 

Belangstellende

Degenen die vanuit een relevante invalshoek belangstellend zijn en als zodanig deel willen uitmaken van het NGFG-netwerk, kunnen zich aanmelden als belangstellende. U ontvangt als belangstellende informatie voor leden, uitnodigingen voor lezingen en bijeenkomsten. Als belangstellende heeft u geen toegang tot het besloten deel van de website en heeft u geen stemrecht tijdens de ALV.