Over ons

Het NGFG samengevat

Kennisborging / Samenwerking

Door het organiseren van bijeenkomsten, zoals netwerkbijeenkomsten en kennissessies draagt het NGFG bij aan de kennisborging van de leden. Het NGFG ontwikkelt producten die bijdragen aan haar doelstellingen, zoals brochures en artikelen in vaktijdschriften. Het NGFG ondersteunt branchespecifieke commissies. Dat stelt de FG's in staat binnen hun branche met collega-FG's de verdieping te vinden voor hun specifieke vraagstukken en thema's.


Het NGFG is er voor FG’s, maar ook voor privacy officers en andere privacy experts.
Het NGFG heeft in haar netwerk professionals en gezaghebbende onderwijsinstituten, opleiders en privacyconsultants op het gebied van persoonsgegevensbescherming. Het gaat om het totale werkveld van de FG.
Het NGFG werkt samen met haar Europese zusterorganisaties in de Confederation of European Data Protection Organisations (CEDPO).

De doelstellingen van het NGFG

Het NGFG heeft de volgende doelstellingen die bijdragen aan een goede taakvervulling van de FG:

 Bevorderen kwaliteit en integriteit beroepsuitoefening door leden

 Bevorderen ontwikkelingen binnen het vakgebied

 Uitwisselen van kennis, ervaring, best practices

 Vergroten inzicht op het gebied van bescherming persoonsgegevens

 Behartigen gemeenschappelijke belangen van de leden

Bestuur

Jan de Zeeuw | Bestuurslid - Voorzitter
Ministerie van Financiën

Janet Bronsvoort | Bestuurslid - Secretaris
Flanderijn

Aramis Jean Pierre | Bestuurslid
Dienst Uitvoering Onderwijs/OCW

Juliëtte Koemans | Bestuurslid
DPA Professionals

Heeft u vragen over het NGFG of het lidmaatschap?

Neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord!