producten

kennisuitwisseling en kennisnetwerk

Actuele kennis

De wetgeving over bescherming van persoonsgegevens brengt een behoefte aan specifieke kennis met zich mee, in het bijzonder voor functionarissen voor gegevensbescherming. De FG moet beschikken over professionele kwaliteiten en deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming.


Op de netwerkbijeenkomsten, die het NGFG regelmatig organiseert, worden actuele ontwikkelingen besproken die voor de FG van belang zijn. Hiermee kan een FG bijblijven op zijn vakgebied.

Ons advies over de Richtlijnen voor FG’s

Advies aan de Art. 29 Working Party (in English)

Download PDF document

 

Samenvatting advies van het advies van het NGFG (Nederlands)

Download PDF document

 

Artikel in Privacy & Informatie
Over advies van het NGFG aan de Art. 29 Working Party

Download PDF document

 
documenten

Bepaal de meerwaarde van de FG voor uw organisatie

Voor organisaties die niet de verplichting hebben om een FG aan te stellen, en zich toch afvragen of een FG een meerwaarde kan bieden voor de bescherming van persoonsgegevens, is er een vragenlijst opgesteld.


Kosteloos kunt u deze downloaden en toepassen op uw organisatie. Aan het einde van de vragenlijst wordt via een puntentelling vastgesteld of een FG in uw geval meerwaarde heeft.