Producten

kennisuitwisseling en kennisnetwerk

Actuele kennis

De wetgeving over bescherming van persoonsgegevens brengt een behoefte aan specifieke kennis met zich mee, in het bijzonder voor functionarissen voor gegevensbescherming. De FG moet beschikken over professionele kwaliteiten en deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming.
Op de netwerkbijeenkomsten, die het NGFG regelmatig organiseert, worden actuele ontwikkelingen besproken die voor de FG van belang zijn. Hiermee kan een FG bijblijven op zijn vakgebied.

Ons advies over de Richtlijnen voor FG’s

  • Engelstalig advies aan de Art. 29 Working Party

    Advies van het NGFG

  • Nederlandse versie advies aan de Art. 29 Working Party

    NL samenvatting advies van het NGFG

  • Artikel uit het P&I

    Over advies van het NGFG aan Art. 29 Working Party

Valt u in de prijzen?

Voor organisaties die niet de verplichting hebben om een FG aan te stellen, en zich toch afvragen of een FG een meerwaarde kan bieden in de bescherming van persoonsgegevens, is er een vragenlijst opgesteld.
Kosteloos kunt u deze downloaden en toepassen op uw organisatie. Aan het einde van het de vragenlijst wordt via een puntentelling vastgesteld of een FG meerwaarde heeft.

Scroll Up