Over ons

Het NGFG samengevat

Kennisborging

Het NGFG is er voor FG’s, maar ook voor privacy officers en andere privacy experts. Door het organiseren van bijeenkomsten, zoals themadagen en kennisnetwerkbijeenkomsten draagt zij bij aan de kennisborging van de leden. Het NGFG ontwikkelt producten die bijdragen aan haar doelstellingen, zoals brochures en artikelen in vaktijdschriften, en geeft adviezen en feedback op nieuwe regelgeving en andere normenkaders.
Het NGFG heeft in haar netwerk: professionals en gezaghebbende onderwijsinstituten, opleiders en privacyconsultants op het gebied van persoonsgegevensbescherming en het werkveld van de FG.
Het NGFG werkt samen met haar Europese zusterorganisaties in de Confederation of European Data Protection Organisations (CEDPO).

De doelstellingen van het NGFG

Het NGFG heeft de volgende doelstellingen die bijdragen aan een goede taakvervulling van de FG:

 • Bevorderen kwaliteit en integriteit beroepsuitoefening door leden

 • Bevorderen ontwikkelingen binnen het vakgebied

 • Uitwisselen van kennis, ervaring, best practices

 • Vergroten inzicht op het gebied van bescherming persoonsgegevens

 • Behartigen gemeenschappelijke belangen van de leden

Het bestuur

 • Jan de Zeeuw | Bestuurslid - Voorzitter

  Ministerie van Financiën

 • Janet Bronsvoort | Bestuurslid - Secretaris

  Flanderijn

 • Aramis Jean Pierre | Bestuurslid

  Dienst Uitvoering Onderwijs/OCW

 • Peter van Hoogdalem | Bestuurslid

 • Frans Vrauwdeunt | Bestuurslid - Penningmeester

  Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland

 • Mabel de Vries | Bestuurslid - Woordvoerder

 • Juliëtte Koemans | Bestuurslid

  a.s.r. Verzekeringen

Heeft u vragen over het NGFG of het lidmaatschap?
Neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord!

Contact opnemen
Scroll Up