Registreren

aanmeldformulier NGFG lidmaatschap

...
Password must be at least 7 characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers and symbols.
Uw wachtwoord opnieuw
Wachtwoord sterkte
Profiel informatie 
Dit veld is optioneel
Veld invullen indien vereist voor facturering
Lidmaatschap informatie 
*) Als bedoeld in art. 37-39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en ook als zodanig ingeschreven in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens. . **) Als bedoeld in art. 34 van de Wet politiegegevens en ook als zodanig ingeschreven in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien u als FG bent ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens ontvangen wij hiervan graag de bevestiging door vermelding van het FG-nummer.

Disclaimer

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de ledenadministratie van het NGFG. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor activiteiten, die gelet op de doelstelling van de vereniging, gebruikelijk zijn, andere activiteiten die door de ledenvergadering zijn goedgekeurd, het verzenden van informatie aan de leden of begunstigers, het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, en andere activiteiten van intern beheer.

Het lidmaatschap is op persoonlijke titel. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de bij het NGFG bekende gegevens. Wijzigingen en opzegging dienen door u zelf tijdig doorgegeven te worden. Wij verwijzen hiervoor naar de statuten en het huishoudelijk reglement.

Het NGFG is er voor elke “privacy vakman”

De FG kan als lid van ons genootschap veel voordelen behalen.
Omdat de expertise niet beperkt is tot FG’s alleen, hebben wij verschillende soorten lidmaatschappen. Bekijk de verschillen hier.

Waarom lid worden?

Naast 3x per jaar toegang tot een bijeenkomst met lezingen over privacybescherming krijgen (geassocieerde) leden ook toegang tot het besloten gedeelte van de website van het NGFG. De leden houden hun kennis up-to-date, kunnen contact leggen met collega-FG’s en andere experts, en beschikken over nuttige informatie.
Scroll Up