Lid worden

lid, geassocieerd lid of belangstellende

FG heeft belangrijke en tegelijk complexe taak

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) biedt organisaties de mogelijkheid een interne toezichthouder aan te stellen in het kader van gegevensbescherming: de FG. Een FG is een deskundig aanspreekpunt op het gebied van de Wbp voor een organisatie. Vanaf het moment van in werking treden van de Wbp stelden dan ook talloze organisaties FG’s aan. Vanaf 25 mei 2018 stelt de Europese algemene verordening gegevensbescherming de FG in bepaalde gevallen verplicht.
Maar wat betekent het in de praktijk om FG te zijn? Wat moet je daarvoor weten en hoe kun je dat leren? Hoe ga je om met die onafhankelijke rol zodat je je organisatie en haar klanten of andere relaties, optimale toegevoegde waarde kan bieden? Hoe kan zich een soepele samenwerking ontwikkelen tussen de FG en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?

Het NGFG

Het NGFG bevordert de ontwikkeling en deling van kennis over privacybescherming en algemeen geldende privacywetgeving, maar ook binnen specifieke sectoren. Daarnaast bewaakt het NGFG de algemene belangen van FG’s.

Soorten leden

Het NGFG kent leden, geassocieerde leden en belangstellenden

(FG-) leden

De voorwaarde voor het (gewone) lidmaatschap is dat u binnen uw organisatie toezicht houdt op de gegevensbescherming als bedoeld in de Wbp en de AVG, en als FG bent ingeschreven in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Geassocieerde leden

Als geassocieerd lid hoeft u niet te zijn ingeschreven in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voorwaarde is wel dat u een functie bekleedt, die verband houdt met de gegevensbescherming binnen de organisatie. Het NGFG hanteert hiervoor een toelatingsregeling.

Belangstellenden

Degenen die vanuit een relevante invalshoek belangstellend zijn en als zodanig deel willen uitmaken van het NGFG-netwerk, kunnen zich aanmelden als belangstellende. U ontvangt als belangstellende informatie voor leden, uitnodigingen voor lezingen en bijeenkomsten. Belangstellenden hebben geen toegang tot het besloten gedeelte van de website.

Wat kost het en wat krijgt u?

De contributie voor zowel leden en geassocieerde leden als belangstellenden bedraagt €165,- per kalenderjaar. Naast 3x per jaar toegang tot een bijeenkomst met lezingen over privacybescherming krijgen (geassocieerde) leden ook toegang tot alle informatie op de website van het NGFG. Het NGFG ontwikkelt soms producten exclusief voor haar leden. Het NGFG biedt mogelijkheden voor haar leden korting te krijgen op boeken en vaktijdschriften, congressen en symposia.

Scroll Up