januari, 2020

30jan13:1518:00Privacy symposium Digitale Stad en 40-jaar CPA

Meer informatie

Details

Uitnodiging

Privacy symposium Digitale Stad en 40-jaar CPA

Het vijfde privacy symposium van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam
 

30 januari 2020, 13:45 -17:00 uur, De Rode Hoed te Amsterdam

In het kader van de Internationale week van de Privacy organiseert de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA) op 30 januari 2020 de vijfde editie van het Privacy symposium. Dit jaar zijn er twee thema’s ’Digitale Stad en 40- jaar CPA’.
 

13:15 – 13:45 uur: Inloop genodigden
13:45 – 17:00 uur: Privacy Symposium 2020
17:00 – 18:00 uur: Borrel

De Digitale Stad wordt steeds meer een trending topic. Wat dat concept omvat is nog lang niet uitgekristalliseerd. Monitoring en profilering zijn hierin steeds terugkerende elementen. Dat wil zeggen dat voor allerlei doeleinden over en van burgers, veel data wordt verzameld en geanalyseerd. Dat is nodig, zo wordt meestal aangevoerd, om hen beter van dienst te kunnen zijn. De keerzijde hiervan is, maar dat wordt minder naar voren geschoven, dat ook misbruik of mogelijk onrechtmatig gebruik van voorzieningen en overheidsgelden effectiever kunnen worden opgespoord. Het vergroten van de sociale controle is vaak inherent aan processen van profilering en monitoring.

Mag en kan dat zomaar? Profilering van burgers is uitdrukkelijk opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar de AVG stelt hieraan wel voorwaarden. Let op: het voldoen aan een profiel levert hoogstens een indicatie op voor bepaald gedrag, maar dat staat hiermee nog niet vast. Ook kan discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen een ongewild gevolg zijn van profilering. Burgers weten vaak ook niet dat zij worden gemonitord of dat zij op grond van profilering worden geselecteerd. Als dat eenmaal duidelijk wordt, bevordert dat dan ook hun vertrouwen in de overheid niet.

Op het symposium zal de ontwikkeling van de Digitale Stad centraal staan. Daarnaast zal kort worden ingegaan op het veertig jaar bestaan van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam en haar voorganger de Registratiecommissie.     

  • Mevrouw T. Meliani (Wethouder Kunst en Cultuur en Digitale Stad) en de heer B. Daan (manager directie Onderzoek, Informatie en Statistiek gemeente Amsterdam) zullen ingaan op de ontwikkeling van de Digitale Stad.
  • De heer A. Wolfsen (voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens) zal zijn onderzoek naar Smart Cities toelichten.
  • De heer D. Linders (SOLV advocaten) beschrijft de juridische en maatschappelijke aspecten van het SyRI proces .
  • Mevrouw B. Heilbron (journalist) vertelt over haar onderzoek naar de geschiedenis van deze unieke Amsterdamse commissie CPA.

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd? Als u zich aanmeldt ontvangt u het toegangsbewijs in uw mailbox. In december krijgt u nog het volledige programma met informatie over de sprekers. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Ook kunt u collega’s attenderen op deze bijeenkomst.

Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u deze uitnodiging naar een collega doorsturen. Ook kunt u namen met functies en emailadressen van mogelijk geïnteresseerde collega’s doorgeven aan het secretariaat cpa@amsterdam.nl van de CPA.

Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Graag tot ziens,

Ulco van de Pol, voorzitter CPA en Talar Kalayciyan, ambtelijk secretaris CPA
cpa@amsterdam.nl

 

De Commissie Persoonsgegevens Amsterdam draagt met onafhankelijk advies aan het Amsterdamse College van B&W bij aan de bescherming van persoonsgegevens van burgers, bezoekers en medewerkers van de stad.

Klik hier om uw aanmelding door te geven

Datum en tijd

(Donderdag) 13:15 - 18:00

Reacties zijn gesloten.

Scroll Up